Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Risikoanalyser danner grunnlag for prioritering av anskaffelser, og grad av risiko for tiltak i kontraktsoppfølgingen.

Målgruppe:

Innkjøpsledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For IEH-medlemmer og ikke-medlemmer. IEH-medlemmer har fortrinn (se lenger ned). Maks 12 deltakere.

Innhold og læringsmål:

  • Kriterier for prioritering av anskaffelser
  • Metode for å analysere risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlige anskaffelse
  • Metode for kontraktsoppfølging av etiske krav

Kurset inngår i IEHs opplæringsprogram for offentlig sektor. Programmet består av: 1) Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser (kurset kan også gjennomføres i to trinn: a) risikostyring og -analyse og b) kontraktsoppfølging); 2) Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel. For nye anbefaler vi grunnkurs i etisk handel: Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?  

I tillegg arrangere vi IEH:forum for medlemmer der ulike tema settes på dagsorden.

Tidligere deltakere:

Et meget bra kurs som gir engasjement for å jobbe videre i egen bedrift

Bra og nyttig med en praktisk tilnærming og erfaringsutveksling, øvelser og diskusjoner

Forkunnskaper:

Det forventes at deltakere har grunnleggende kunnskap om etiske krav i offentlige anskaffelser. Les mer om temaet på IEHs nettsider og Difis nettsider.

Forberedelse og gjennomføring:

Deltakerne skal lese rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser: en undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser» (IEH, 2016). Rapporten laster du ned her.

Under dagen skal deltakerne gjøre risikoanalyser med utgangspunkt i informasjon innhentet fra potensielle tilbydere. Deltakere fra samme virksomhet jobber i gruppe. Analysen presenteres i plenum. Deretter vil deltakerne læres opp i IEHs metode for kontraktsoppfølging.

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av forelesning, oppgaver og diskusjon.

Varighet:

1 dag (6,5 timer). Kurset holdes 2 ganger per år

Kursavgift og vilkår for påmelding;

Kr 950 for medlemmer av IEH og kr 4.600 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av deltaker.

IEH-medlemmer har fortrinn inntil fire uker før kursdato. Deretter åpnes det for ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer må gjerne melde seg på tidligere, men settes på venteliste. Fire uker før kursdato får ikke-medlemmer beskjed. Deretter er det førstemann til mølla.

Frist for påmelding er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte. I så fall får deltakerne beskjed 10 virkedager før arrangementet, eller tidligere. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel. Da bortfaller deltakeravgiften. Ved avmelding 5, eller færre, virkedager før arrangementet faktureres avgiften i sin helhet. Ved godkjent fravær faktureres ikke deltaker.

Påmelding:

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.