Etisk handel Norge

IEH:Workshop - Hvordan gjør man en aktsomhetsvurdering (due diligence)

I 2013 ble FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles, UNGP), enstemmig vedtatt av menneskerettighetsrådet. Denne har på kort tid blitt en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene. Sentralt i denne er prinsippet om at bedriftene skal gjøre aktsomhetsvurderinger (due diligence). Men hvordan gjøre det i praksis? Og hvilken rolle spiller frivillige organisasjoner i en slik prosess?

Målgruppe

Frivillige organisasjoner (NGOs) som jobber med næringslivet, primært organisasjoner som er en del av IEH nettverket. Kan også være nyttig for arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelse, som ønsker å få innsikt i hvordan man gjør en aktsomhetsvurdering. 

Innhold og læringsmål

Overordnet om forventningene til næringslivet i nasjonalt og internasjonalt rammeverk. Innføring i hva UNGP er og hvordan man jobber etter det rammeverket. Innføring i hva aktsomhetsvurdering er, og hvordan man jobber for å finne ut hvor man har størst risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og miljø (salient risk). Forstå verdien av og hvordan gjennomføre en interessentdialog. Kjenne til kilder og metoder for kartlegging av risiko på land/bransje. Kjenne til hva bedriftene bør gjøre når man har avdekket risiko eller brudd (strategier for forbedringsarbeid)

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha gjennomført IEHs innføringskurs: bærekraftige leverandørkjeder 1.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 950 per person (kun for IEHs medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingsfrist 2 uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.