Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Hvordan skal du som offentlig oppdragsgiver levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

Å ta hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser har vært frivillig. 1.januar 2017 implementeres ny lov om offentlige anskaffelser. Da blir dette et «skal-krav». Kurset gir deg en innføring i hva du som offentlig innkjøper må gjøre for å etterleve §5 på en god måte.

I juni 2016 vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser (LOA). §5 omhandler blant annet krav til etisk handel. Her heter det at «…oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter». Dette betyr at kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter ikke lenger kan forholde seg frivillig til risiko for brudd på disse grunnleggende rettighetene. Skal det anskaffes et risikoprodukt eller –tjeneste må oppdragsgivere stille etiske krav og han må følge opp kravene. Oppdragsgivere kan også diskvalifisere leverandører på bakgrunn av etisk handel.

Målgruppe:

Innkjøpere, innkjøpsledere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For IEH-medlemmer og ikke-medlemmer.

Innhold og læringsmål:

På kurset får du kunnskap om hvordan dere som oppdragsgivere kan oppfylle §5 på en god måte.

Læringsmål:

  • Deltakerne kjenner bakgrunn for, og innhold i, §5 ny LoA
  • Deltakerne har basiskunnskap om arbeidstaker- og menneskerettigheter
  • Deltakere har kunnskap om metode og verktøy for å oppfylle §5 på en god måte
  • Deltakerne vet hva man kan forvente av leverandører

Kurset gir deg et godt grunnlag for andre og mer dyptgående kurs og workshops: 1) Risikostyring og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser, 2) Kontraktsoppfølging av etiske krav, 3) Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel, og 4) Evaluering av kvalifikasjonskrav for etisk handel.

Forkunnskaper og gjennomføring:

Deltakerne bør kjenne til hovedfunn i rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser: En undersøkelse om anvendelsen av etiske krav i høyrisikoanskaffelser». Deltakerne får tilsendt rapporten før kurset. I tillegg bør du velge deg ut ett eller flere produkter i en kommende anskaffelse, og ha disse som utgangspunkt på kurset.

Kurset gjennomføres ved hjelp av presentasjoner og diskusjoner.

Varighet:

Ca 5 timer. Kurset kan bestilles og arrangeres ved henvendelse fra interessenter. Ta kontakt med Karoline Bakka Hjertø.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 950 per person for IEHs medlemmer, 3400 kr for ikke-medlemmer. NGOer og ideelle organisasjoner 2200 kr (ikke-medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding:

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.