Etisk handel Norge

IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig.

Workshopen går gjennom ulike dilemmaer, utfordringer og muligheter knyttet opp til arbeidet med å implementere og operasjonalisere arbeidet med etisk handel. IEHs femtrinns-modell for etisk handel er sentral i workshopen. Alle deler av modellen tas opp, med vekt på forankring og organisering i egen virksomhet. Videre påbygning på denne workshopen er IEHs workshop «Risikokartlegging, prioritering og forbedring».

Målgruppe:

Bedrifter. Alle som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med etisk handel; CSR- og etisk handelsansvarlige, innkjøpere, ledere og andre stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i organisasjonens arbeid. Kurset er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Alle som ønsker å delta på IEHs øvrige påbyggingskurs og -workshops, bør ha deltatt på denne innførings-workshopen.

Innhold og læringsmål:

Vi presentere og diskuterer «god metode» for etisk handel, ulike dilemmaer og hva som bør være på plass for å jobbe godt med etisk handel. Deltakerne får presentert verktøy, eksempler på god praksis fra forskjellig typer bedrifter og en presentasjon direkte fra et IEH medlem.

Læringsmål

  • Kjenne til god metode for å implementere arbeidet med etisk handel
  • Ha forståelse for hvordan møte ulike dilemmaer og arbeide aktivt med forankring i egen virksomhet og i leverandørkjeden
  • Kjenne til sentrale elementer i risikostyring knyttet til arbeidet med menneskerettigheter, miljø og korrupsjon
  • Forstå hvordan forretningsrutiner og innkjøpspraksiser er relevante for arbeidet med etisk handel.
  • Forstå hvordan bedriften kan utvikle egen virksomhet i retning av å kapitalisere på arbeidet med etisk handel

Forkunnskaper:

Du bør ha forkunnskaper tilsvarende læringsmål i IEH-kurset Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar. Workshopen gjennomføres ved hjelp av presentasjoner og diskusjoner. 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEHs medlemmer: kr 950
  • Ikke-medlemmer: kr 3400 (kr 2200 for NGOer og ideelle organisasjoner)

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding:

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.