Etisk handel Norge

IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

§5 i ny lov om offentlige anskaffelser krever at oppdragsgivere stiller krav til etisk handel i anskaffelser der det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette betyr at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk etiske krav som kvalifikasjonskrav. Kurset setter deg i stand til å anvende og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel.

Målgruppe:

Innkjøpsledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For IEH-medlemmer og ikke-medlemmer. IEH-medlemmer har fortrinn (se lenger ned). Maks 12 deltakere.

Innhold og læringsmål:

IEHs grundige analyse 620 risikoanskaffelser for årene 2009 – 2014 viser at flere oppdragsgivere bruker etiske krav som kvalifikasjonskrav. Det er imidlertid store (og uheldige) variasjoner i praksisen. Det er et mål å harmonisere krav og evaluering.

  • Hva er kvalifikasjonskrav for etisk handel, og sammenhengen med kontraktsvilkår
  • Erfaringer med bruk av kvalifikasjonskrav for etisk handel: oppdragsgiver og leverandør
  • Hvordan stille slike krav i en risikoanskaffelse? Fra forhåndskunngjøring til evaluering
  • Evaluering av krav til dokumentasjon
  • Sammenhengen mellom kvalifikasjonskrav om kontraktsoppfølging

Workshopen inngår i IEHs opplæringsprogram for offentlig sektor. Programmet består av: 1) Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser, 2) Kontraktsoppfølging av etiske krav, 3) Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel og evaluering av kravene. For nye anbefaler vi grunnkurs i etisk handel: Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?  

I tillegg arrangere vi IEH:forum for medlemmer der vi setter ulike tema dagsorden.

Tidligere deltakere:

Veldig godt innhold, da reelle kjøp er det vi lærer mest av.

Jeg lærte så mye om anvendelsen av etiske kvalifikasjonskrav at jeg vil bruke det i utlysning av neste risikoanskaffelse.

Forkunnskaper:

Det forventes at deltakere har grunnleggende kunnskap om etiske krav i offentlige anskaffelser. Det er ikke et krav, men vi anbefaler at deltakere tar kurset Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser før de deltar på denne workshopen.

Forberedelse og gjennomføring:

Deltakere skal lese rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp: en undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser» (IEH, 2016). Den finner du her.

Det forventes at virksomheten (som deltaker jobber i) tenker å anvende, eller har anvendt, kvalifikasjonskrav for etisk handel. Før workshopen får deltakerne tilsendt denne dokumentasjon:

  • Kvalifikasjonskrav og krav til dokumentasjon (slik det fremgår av valgt konkurransegrunnlag)
  • 2 – 4 tilbudsbesvarelser (tilbydernes dokumentasjon knyttet til etisk handel)
  • Mal for evaluering av kvalifikasjonskrav

Deltakerne evaluerer tilbudsbesvarelsene og tar stilling til om tilbyderne er kvalifisert eller ikke. Dette gjøres i mindre grupper. Analysen presenteres i plenum. Husk laptop.

Workshopen er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og diskusjon. 

Varighet:

1 dag (seks timer). Kurset holdes 2 ganger per år

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 950 for medlemmer av IEH og kr 4.600 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av deltaker.

IEH-medlemmer har fortrinn inntil fire uker før kursdato. Deretter åpnes det for ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer må gjerne melde seg på tidligere, men settes på venteliste. Fire uker før kursdato får ikke-medlemmer beskjed. Deretter er det førstemann til mølla.

Frist for påmelding er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. Vi tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte. I så fall får deltakerne beskjed 10 virkedager før arrangementet, eller tidligere. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel. Da bortfaller deltakeravgiften. Ved avmelding 5, eller færre, virkedager før arrangementet faktureres avgiften i sin helhet. Ved godkjent fravær faktureres ikke deltaker.

Påmelding:

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.