Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Rapportering og målstyring

Har din virksomhet behov for hjelp til å utarbeide årsrapport til IEH eller å sette gode mål for etisk handel arbeidet? IEHs rådgivere guider dere gjennom rapporteringsmalen og jobber sammen med dere om utvikling av mål og indikatorer på måloppnåelse for din bedrift.

Kursinnhold og gjennomføring

Workshop i to deler med fokus på rapportering om etisk handel i henhold til IEHs mal for årsrapport og utarbeidelse av SMARTe mål for etisk handel arbeidet i 2016. Faglig innledning og demonstrasjon v/IEH, gruppediskusjon, individuelt arbeid med årsrapport og mål for kommende periode, presentasjon av eget arbeid med tilbakemelding fra IEH og øvrige workshop-deltakere.

Målgruppe

Ledere og ansatte som har ansvar for eller deltar i rapportering og/eller etisk handel arbeidet og utarbeidelse av mål for bedriften.

Del 1 - Rapportering

  • Presentasjon og demonstrasjon av IEHs rapporteringsmal
  • IEHs rapporteringsmal som intern driver i arbeidet med etisk handel
  • IEHs rapporteringsmal som eksternt kommunikasjonsverktøy

Del 2 - Målsetting

  • Hvordan sette SMARTe mål?
  • Hvordan utarbeide gode måleindikatorer?

Læringsmål

  • Være i stand til å rapportere om framdriften i sitt arbeid med etisk handel.
  • Kunne utarbeide SMARTe mål og indikatorer på måloppnåelse for etisk handel arbeidet i 2015 og videre fremover.

Forkunnskaper og forarbeid

Deltakere bør ha gjennomført IEHs Innføringskurs i etisk handel eller lignende. Alle deltakere må ha påbegynt arbeidet med årsrapporten og målsetting for 2016. Spørsmål og utfordringer med utfylling av rapporten og mål gir grunnlag for arbeidet på workshopen.

Alle deltakere må ha med egen pc.

Kursavgift og vilkår for påmelding

950,- (kun for IEH-medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.