Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet.

Målgruppe:

Innkjøpere og Innkjøpsansvarlige, CSR- og etisk handelsansvarlige, merchandisers, logistikk og produktutviklere/designere

Innhold og læringsmål:

 • Introduksjon av innkjøperens rolle og critical path management
 • Forecasting, produktutvikling og prøvebestillinger
 • Prissetting, -forhandling og betalingsvilkår
 • Budsjettering for anstendig arbeidsvilkår
 • Ordreplassering og -endringer
 • Produksjon og ledetid
 • Sourcing strategier og kontraktsvilkår
 • Samarbeid og insentivisering

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha en bedre forståelse av hvordan egen innkjøpspraksis kan forårsake brudd på etiske retningslinjer
 • Ha en bedre forståelse av hvordan samarbeid med leverandører om innkjøpsprosedyrer kan redusere risiko for brudd
 • Kunne bruke critical path improvement plan som utgangspunkt for interne endringsprosesser som fører til ansvarlige innkjøpsrutiner.
 • Kunne sette leverandører bedre i stand til å tilfredsstille virksomhetens etiske forventninger

Forkunnskaper:

Deltakere bør ha gjennomført IEHs Innføringskurs i etisk handel eller tilsvarende kunnskap om etisk handel og relevante utfordringer i produsentland. Deltakere må ha satt seg inn i virksomhetens innkjøps- og/eller sourcing strategi, mål og utfordringer på etisk handel området. Forståelse av virksomhetens prosedyrer for prissetting av produkter er en fordel.

Forberedelse og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, individuelle oppgaver knyttet eget arbeid.

Ressurser:

 • Presentasjon
 • IEHs veileder for ansvarlig innkjøp: Suppliers Speak Up: How Purchasing Practices are Compromising Ethical Compliance in Global Supply Chains
 • Critical Path Improvement Plan (fylles ut gjennom kurset)

Varighet:

1 dag. Kurset holdes 2 ganger per år

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 950 kr/person (kun IEHs medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Frist for påmelding er en uke før kursstart. IEH tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. Påmelding er bindende. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel før kursdato uten gebyr. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato blir det lagt til et avmeldingsgebyr som tilsvarer 25% av kursavgiften. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved å la være å møte opp, må hele kursavgiften betales.

Påmelding:

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.