Initiativ for etisk handel

Hva er IEH?

Hva er IEH?

IEH er et ressurssenter og en en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH arrangement

Eksterne arrangement


Muligheter i en krevende bransje

Muligheter i en krevende bransje

Arbeidet med ansvarlig foretningsskikk i sko- og tekstilsektoren i regi av OECD kontaktpunktet fortsetter. 7. juni inviterer kontaktpunktet i samarbeid med IEH til workshop i Oslo. Les mer »Nye styremedlemmer og Årsmøte 2017 i IEH

Nye styremedlemmer og Årsmøte 2017 i IEH

Årsmøte i Initiativ for etisk handel (IEH) ble avholdt 26. april. Både styreleder og styremedlemmer ble takket av og nye ble ønsket velkommen. Ellen Behrens fra Orkla er ny styreleder i IEH. Vi gleder oss til samarbeidet. Les mer »Flere nyheter »

Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel

Gå tilKom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »

Status etisk handel - Norge

Rapporten «Status etisk handel – Norge 2016» er den første helhetlige rapporten om etisk handel i Norge som belyser fagfeltet grundig, ulike interessenters forventninger, hva som faktisk gjøres, aktiviteter, forbedringer og endrings potensiale.

Les mer »

Veileder for offentlige virksomheter

"Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser" beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering  og oppfyllelse av §5.  Flere ressurser og verktøy er  tilgjengelig, en del også for ikke-medlemmer

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »