English version
Veileder

Etisk handel i praksis

Veilederen Etisk handel i praksis viser hvordan din bedrift kan jobbe
systematisk og målrettet med etisk handel i leverandørkjeden.

Etisk handel er bedrifters arbeid for å fremme menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i sin egen leverandørkjede.

Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.
Initiativ for etisk handel (IEH) er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for etisk handel.
Nettsider fra noop.

Utenriksdepartementet