English version

Her finner du anbefalte ressurser og verktøy til arbeidet med etisk handel.
Medlemskap i IEH gir deg tilgang til ytterligere ressurser, verktøy og nettverk.

Side i veileder
Mal for retningslinjer for etisk handel (code of conduct) på norsk og engelsk. Les merSide 9
Mer om relevante FN- og ILO-konvensjoner. Les merSide 9
Egenrapporteringsskjema for produsent og agent/importør. Les merSide 13
Informasjon om IEHs risikoanalyseverktøy RAID for kartlegging av risiko hos produsent og agent/importør. Les merSide 13
Informasjon om Sedex, en web-basert database for deling av informasjon knyttet til arbeidsforhold hos produsenter. Les merSide 13
Informasjon om Local Resources Network, et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Les merSide 14 og 19
Informasjonsfilm om hvordan innkjøpspraksis påvirker arbeidsforhold hos produsent. Les merSide 16
Eksempel på forbedringsplan (corrective action plan). Les merSide 19
Mer om hvordan IEHs medlemmer rapporterer og kommuniserer om arbeidet med etisk handel. Les merSide 22
IEHs debatthefte om åpenhet og ansvar i leverandørkjeden: Norske arbeidsforhold til kinesisk pris?. Les merSide 22
Forbrukerombudets retningslinjer for bruk av etiske påstander i markedsføring. Les merSide 22

Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.
Initiativ for etisk handel (IEH) er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for etisk handel.
Nettsider fra noop.

Utenriksdepartementet