English version

IEH tilbyr innføringskurs i etisk handel, også for personer som ikke er tilknyttet en virksomhet som er medlem. For flere kurs se www.ieh.no.

Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.
Initiativ for etisk handel (IEH) er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for etisk handel.
Nettsider fra noop.

Utenriksdepartementet