English version

Her finner du eksempler på god etisk handel-praksis: Hvordan sikre intern forankring; Hvordan foreta risikovurdering av leverandører; Samarbeid med lokale organisasjoner om forbedringer, for å nevne noe. Du finner også eksempler på god praksis i veilederen.

Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.
Initiativ for etisk handel (IEH) er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for etisk handel.
Nettsider fra noop.

Utenriksdepartementet