Etisk handel Norge

Forankre Kartlegge Tilpasse Samarbeide Måle, rapportere og kommunisere

Hvordan handle etisk?

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede.

Som medlem i IEH får du råd og veiledning, tilgang til en rekke ressurser og verktøy utover de du finner på våre åpne sider. IEH er også en fin arena som nettverk og møteplass. Vi tilbyr også kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler.

Fra ord til handling

IEH anbefaler alle å jobbe systematisk med etisk handel, enten du har direkte kontakt med produsenten, eller handler via agent eller importør. Store ord er enkelt -  det gjelder å kunne sette dem ut i praksis.

IEHs modell for arbeid med etisk handel gir din virksomhet en god oversikt over hvilke aktiviteter det er lurt å gjøre når i prosessen. Det er viktig å huske på at etisk handel er en kontinuerlig prosess med aktiviteter som overlapper hverandre og må gjentas. 

Forankre Kartlegge Tilpasse Samarbeide Måle, Rapportere, Kommunisere

Samarbeid er nøkkelen

Det er arbeiderne selv som vet hvor skoen trykker. Norske virksomheter som importerer råvarer og varer til drift, foredling eller salg av varer, eier sjelden hele produksjonen i utlandet. Endring skjer heller ikke over natten.

Veien til forbedringer skjer derfor i hovedsak gjennom langsiktig samarbeid med agenter, importører og produsenter. Det kan også være lurt å samarbeide med lokale eksperter om både kartlegging av risiko og forbedringsmuligheter.

Ønsker du støtte og rådgivning?

IEH jobber med å støtte stadig flere medlemmer i deres arbeid med etisk handel. Vi utgjør det desidert største nettverk og veiledning- og ressurssenteret i Norge, og er sammen med våre søsterorganisasjoner i England og Danmark en betydelig aktør på feltet også internasjonalt.

Om din bedrift, offentlig virksomhet eller organisasjon ikke allerede er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), setter vi pris på å bli kontaktet om hva et medlemskap innebærer.

Du kan også melde deg inn direkte eller lese mer om medlemskapet via våre nettsider.