Etisk handel Norge

Forankre Kartlegge Tilpasse Samarbeide Måle, Rapportere, Kommunisere

Måle, rapportere og kommunisere

Måling og rapportering er med på å sikre fremdrift og dokumentasjon av det du gjør når du jobber med etisk handel. Det hjelper deg også til å evaluere tiltakene du setter i gang. Rapportering og åpenhet er nødvendig for å skape tillit til arbeid med etisk handel.

Som medlem i IEH får du råd og veiledning, tilgang til en rekke ressurser og verktøy utover de du finner på våre åpne sider. IEH er en arena for nettverk og en møteplass. IEH tilbyr også kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler.

Dette må du gjøre:

  1. Etabler måleindikatorer
  2. Dokumenter fremdrift og hindringer
  3. Kommuniser resultater og utfordringer

1. Etabler måleindikatorer

For å kunne måle det dere gjør knyttet til etisk handel, må dere bryte ned målsettingene i aktiviteter som kan måles. Dette gjelder både bedriftens mål for etisk handel og de konkrete forbedringstiltakene som blir satt i gang hos produsentene.

2. Dokumenter fremdrift og hindringer

Når du har bestemt deg for hvordan du skal måle gjennomføringen av planene dine, er neste skritt å faktisk dokumentere resultater. I tillegg til kartleggingsrapporter og forbedringsplaner, bør du dokumentere egne aktiviteter ved å skrive ting ned, føre lister og ta bilder. Dette er veldig viktig. Stadig flere bedrifter opplever at kundene ikke slår seg til ro med generelle garantier om at etisk handel står på dagsordenen. Det forventes faktisk at du kan dokumentere hvordan du og dine leverandører jobber. Leverer du til offentlig sektor er dokumentasjon et krav hos stadig flere oppdragsgivere.

3. Kommuniser resultater og utfordringer

Forutsetningen for god kommunikasjon om etisk handel er at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Dette gjelder både intern og ekstern kommunikasjon. Åpenhet om resultater og utfordringer skaper tillit. Fall ikke for fristelsen til å garantere at alt er i orden i din leverandørkjede. Opplever du leverandører som garanterer at de har gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden sin, er det som regel grunn til å være på vakt.

Du kan bruke årsrapporten, en egen rapport, nettsider, sosiale medier, blogg, produktkataloger, brosjyrer eller andre kommunikasjonskanaler til å fortelle om hva dere gjør knyttet til etisk handel. Uansett gjelder noen grunnleggende prinsipper:

  • Fortell om hvilke verdier og generelle målsettinger dere har vedtatt, men legg mest vekt på å være konkret og på å informere om faktiske aktiviteter og resultater
  • Beskriv nå-situasjonen, hvilke konkrete mål dere har satt dere og hva status er for måloppnåelsen
  • Fortell hvordan dere prioriterer ressursene og begrunn prioriteringene
  • Vær åpen om de reelle utfordringene
  • Dater informasjonen som legges ut.

Ressurser - Måle, rapportere og kommunisere:

Nedenfor finner du et utvalg ressurser og verktøy tilknyttet måling, rapportering og kommunisering av arbeidet med etisk handel. Som medlem i IEH får du tilgang på flere ressurser og verktøy, og kontinuerlig rådgivning og oppfølging med dette arbeidet.

Veileder: Etisk handel i praksis

Veileder: Etisk handel i praksis

Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellom­store bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.

Les mer »