Etisk handel Norge

IEH Årsrapport 2001

IEH Årsrapport 2001

«Å arbeide for at varer og tjenester ikke bli produsert ved brudd på grunnleggende og globalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter»

Last ned