Etisk handel Norge

Enkelt å tro - vanskelig og vite

Synliggjøring, informasjon, bevisstgjøring, mangel på kunnskap – etisk handel representerer et betydelig kunnskapshull hos både bedrifter og forbrukere.

Samtidig er det er sterkt ønske om veiledning og støtte til å ta etiske valg i hverdagen viser en undersøkelse fra IEH. En annen undersøkelse viser at syv av ti bedriftsledere mener deres bedrift har anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. IEH ønsker med våre undersøkelser å rette søkelyset mot hvordan vi kan bidra til ansvarlig handel.

Tenke lokalt – handle globalt

Tenke lokalt – handle globalt

Nå lanserer IEH i samarbeid med våre søsterorganisasjoner Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH) og ETI i Storbritannia rapporten "Living Wages in Global Supply Chains: A New Agenda for Business".

Les mer »

Den etiske forbruker 2013

Den etiske forbruker 2013

Rapporten «Den etiske forbruker 2013» viser nok en gang at forbrukerne mener det er virksomhetenes ansvar å sikre gode arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. 5.mars er det frokostmøte for å presentere rapporten.

Les mer »

Typisk norsk å være naiv?

Typisk norsk å være naiv?

En undersøkelse fra Initiativ for etisk handel (IEH) viser at norske bedrifter ikke forstår risikoen for at varer de kjøper kan være laget under ulovlige eller uanstendige forhold.

Les mer »

Den etiske forbruker

Den etiske forbruker

En landsomfattende undersøkelse viser at kunnskapsnivået rundt etisk handel er sørgelig lavt. Etisk handel representerer et betydelig kunnskapshull hos forbrukerne.

Les mer »