Etisk handel Norge

IEHs rapportdatabase

Vi har gjennom mange år bygget kompetanse, nettverk og verktøy som gir mulighet til å kartlegge risiko og identifisere muligheter for forbedring i egen leverandørkjede på en ressurseffektiv måte.

IEHs rapportdatabase gir en god mulighet for å foreta en generell kartlegging av typiske risikoområder. Rapportdatabasen kan enkelt sorteres på land, elementer i etiske retningslinjer, bransje eller andre tema og gjør det svært enkelt å finne relevant informasjon.

Send oss gjerne tips til relevante rapporter.

Base Code Guidance: Child Labour

Organization:
Ethical trading initiative (ETI)
Year:
2017

This guidance is intended to help businesses understand child labour and their responsibilities in the supply chain. The guidance provides advice to companies on what they could and should do to identify, manage, mitigate, prevent and continuously monitor and improve their approaches to child labour. Read more »

OECD Due Diligence Guidance for Responsible business conduct. Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector

Organization:
OECD
Year:
2017

This Guidance provides recommendations for enterprises on how to implement due diligence according to the OECD Guidelines in their own operations and in their supply chains. Due diligence should be ongoing, proactive and reactive and applied with flexibility and should not lead to a “tick the box” approach. The guide also has modules on sector risks specific to the garment and footwear sector. Read more »

Forced Labour in the Textile and Garment Sector in Tamil Nadu, South India

Organization:
Corporate Accountability Research
Year:
2016

This case study examines the grievances of young women, predominantly Dalit, who are recruited from remote villages to work in textile mills and garment factories in the districts of Tamil Nadu in South India. Companies sourcing in this industry from Tamil Nadu include major global brands and ETI members such as Marks & Spencer, Sainsbury, Asda/Walmart, Tesco, Mothercare, Zara, Primark, C&A and H&M. Read more »

Rights to freedom of peaceful assembly and of association

Organization:
United Nations, General Assembly
Year:
2016

Freedom of peaceful assembly and association is the gateway to all other rights, without them, all other human and civil rights are in jeopardy. In many cases, States fail to protect and enforce these rights. This report present status and recommendations. Read more »

Veikart for grønn handel

Organization:
LO-Virke
Year:
2016

Handel bidrar til global utvikling og fattigdomsbekjempelse mer enn noen annen næring ifølge FN. I Norge er handel vår største private sysselsetter med 370 000 ansatte og ni prosent av den samlede verdiskaping i fastlands-Norge. Skal Norge klare sine mål om en utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030 og å være et lavutslippssamfunn i 2050, må også varehandelen og vårt forbruk endres. Read more »