Etisk handel Norge

Næringslivet er avgjørende for løsningen

Vi er stolte av å presentere «Status etisk handel – Norge 2016», den første helhetlige rapporten om etisk handel i Norge.Denne rapporten erstatter IEHs årsrapport.

Du kan laste inn alle IEHs tidligere årsrapporter her 

Siden oppstarten i 2000 har Initiativ for etisk handel (IEH) bidratt til viktig samarbeid mellom norske virksomheter. Våre medlemmer erkjenner at bedrifter bidrar til dårlige arbeidsog miljøforhold gjennom sine leverandørkjeder. Enda viktigere; de ønsker å ta ansvar gjennom å respektere
menneskerettighetene, unngå korrupsjon og negativ miljøpåvirkning, i egne
operasjoner og i leverandørkjeden.

Bedriftenes viktige rolle

Anerkjennelse av bedriftenes viktige rolle har gjort at næringslivet har fått en sentral plass i FNs bærekraftsmål. Sammen med rammeverket FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og stadig tydeligere reguleringer i flere land, ser vi nå viktigheten av næringslivets arbeid med etisk handel. Norge fikk i januar 2017 en ny lov om offentlige anskaffelser
med et styrket fokus på etisk handel.


Det er en tydelig negativ sammenheng mellom bedriftenes innkjøpspraksis og
de muligheter leverandørene har til å etterleve de samme bedriftenes etiske
retningslinjer. Tillitten til at revisjoner skaper forbedringer har vært overvurdert. Heldigvis anerkjenner stadig flere virksomheter og organisasjoner arbeiderne som en viktig driver for å få til varig endring, og utforsker hvordan man får til forbedringer drevet av arbeiderene selv.

Norges største nettverk

IEH er Norges viktigste og største nettverk for etisk handel og bærekraft.
Partnerskap mellom våre medlemmer og interessenter om etisk handel er viktig for å nå bærekraftsmålene. Vi skal legge til rette for åpenhet for å oppnå større ansvarlighet, og gjennom dette vise at etisk handel er avgjørende for å ta vare på utsatte arbeidere, lokalbefolkning og miljø. Dette krever engasjert og forpliktende samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, og involvering av langt flere virksomheter – både private og offentlige.

«Status etisk handel – Norge 2016» er et svar på IEHs strategiske mål om økt åpenhet om fremdrift og utfordringer knyttet til etisk handel, i tillegg til økt bevissthet i den offentlige debatt. Rapporten viser hva som gjøres innen feltet etisk handel i Norge. Vi viser hvordan ulike aktørers aktiviteter samsvarer med forventningene, og peker på områder som bør forbedres.

Knut Lutnæs                     Stine Foss
Styreleder                          Konstituert daglig leder