Etisk handel Norge

Høringer

Initiativ for etisk handel (IEH) leverer med jevne mellomrom høringsuttalelser og faglige rapporter etter invitasjon fra offentlige myndigheter eller på eget initiativ.

IEH ønsker å være en politisk aktør og en stemme i det offentlige rom når det gjelder handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Her finner du tidligere høringsutalelser og innspill fra Initiativ for etisk handel (IEH)