Etisk handel Norge

Informasjonsbrosjyrer fra IEH

Barnearbeid, tvangsarbeid, ekstremovertid, leverandørkjeder, RAID, LRN, Code of conduct, forretningspraksis, innkjøpspraksis, ILO, HMS, agent, importør, risikokartlegging, kjernekonvensjoner…..

Forkortelser, uttrykk og tilnærming som for mange er helt ukjent. Derfor er det heller ikke helt enkelt å vite hvor man skal starte når det gjelder arbeidet med etisk handel. Initiativ for etisk handel (IEH) har  laget tre brosjyrer som på en lettfattelig måte gir deg en innføring i hva etisk handel faktisk er. Brosjyrene kan lastes ned som pdf eller bestilles på: info@etiskhandel.no

"LRN - Local Resources Network" brosjyre

“LRN – Local Resources Network” er en av medlemsfordelene i IEH. LRN er et nettverk av kvalitetssikrede lokale rådgivere og eksperter i produsentland, og har forbedringer av arbeids- og miljøforhold som sin kjernekompetanse.

Les mer »

Informasjonsbrosjyre fra IEH - også på engelsk

Informasjonsbrosjyre fra IEH - også på engelsk

Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder. Med denne brosjyren som også finnes på engelsk, ønsker vi å vise deg hvordan din virksomhet kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkj...

Les mer »

Informasjonsbrosjyre fra IEH

Informasjonsbrosjyre fra IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder. Med denne brosjyren ønsker vi å vise deg hvordan din virksomhet kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »