Etisk handel Norge

Om Initiativ for etisk handel (IEH)

Initiativ for etisk handel (IEH) formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Sammen med våre søsterorganisasjoner Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) i Danmark og Ethical Trading Initiative (ETI) i England utgjør vi et av verdens største nettverk på området.

Våre medlemmer inkluderer noen av Norges største bedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB), offentlige virksomheter og organisasjoner - se medlemsoversikt.

Å være medlem i IEH  innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning. Vi er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene våre, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor - se medlemsfordeler.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte IEH i 2000, sammen med Hovedorganisasjon Virke (tidligere HSH), LO og Coop Norge. Vi er formelt uavhengige av, men samarbeider tett med likesinnede organisasjoner nasjonalt og internasjonalt og med lokal ekspertise i mange produsentland. Vi inngår også i flere nettverk - se samarbeid og nettverk.