Etisk handel Norge

Styret i IEH

Her finner du oversikt over IEH sitt styre for perioden 2018-2019

Styret velges av Årsmøtet, sist avholdt 26. april 2018.

Styreleder

Ellen Behrens

Ellen Behrens

VP Corporate Responsibility, Orkla AS

"Systematisk innsats for å sikre at produksjonen i leverandørkjeden skjer med respekt for mennesker og miljø er en del av næringslivets samfunnsansvar".

Faste representanter

Camilla S. Gramstad

Camilla S. Gramstad

Seniorrådgiver Miljø og samfunnsansvar, Hovedorganisasjonen Virke

"Som representant for store deler av norsk handel er Virke opptatt av å styrke medlemmenes arbeid med ansvarlige leverandørkjeder. Vi anbefaler våre medlemmer om å melde seg inn i IEH".

Petter Chr. Wilskow

Petter Chr. Wilskow

Juridisk Direktør Europris ASA (Legal & CSR)

Europris er den største lavprisaktøren innen bredt vareutvalg i Norge med leverandører fra hele verden. Vi har et økt fokus på hvordan vi handler og bærekraft blir viktigere og viktigere. Som en del av vår offensive strategi, så det er vår ambisjon ...

Kai Enger

Kai Enger

Private Brand and Sourcing Manager, Coop Norge Handel AS

”COOP har gode kjerneverdier som opptar mange. Jeg jobber direkte med produsenter i Asia og håper derfor å kunne bidra og dele kunnskap i IEH, slik at vi sammen kan jobbe for tryggere og bedre arbeidsforhold globalt."

Bjørn Kuvås

Bjørn Kuvås

Avdelingsdirektør, Faglig ressurssenter, Statsbygg

«Statsbygg tar sitt samfunnsansvar på alvor, og ønsker sunne og gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Vi ser på IEH som en kunnskapsrik og viktig samarbeidspartner i arbeidet for å nå dette målet.»

Siri Relling

Siri Relling

Rådgiver, Internasjonal avdeling, LO

" Fremme av anstendige arbeidsforhold og likestilling er en forutsetning for at handel skal bidra til bred positiv utvikling og skape gode ringvirkninger".

Stian Brandhagen

Stian Brandhagen

Head of CSR, Business Controller Sourcing and Procurement, KID Interiør AS

"Skal vi klare å skape varige gode endringer i verdikjeden og nå Bærekraftsmålene for 2030 må vi alle dra i samme retning. IEH er en viktig bidragsyter i å akselerere dette arbeidet, samt skape dialog mellom det offentlige og private næringsliv".

Katrine Karlsen

Katrine Karlsen

Seniorrådgiver Initiativ for etisk handel (IEH), ansattrepresentant

"Vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt enn nå til å sikre at måten vi driver business på respekterer og ivaretar menneskene og miljøet som bidrar til vekst og suksess. Men skal vi få til bærekraftig endring, må alle parter samarbeide."

Line Wesley-Holand

Line Wesley-Holand

Seniorrådgiver, Fairtrade Norge

"Fairtrade arbeider for et mer bærekraftig jordbruk og bidrar til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Flerpartssamarbeid er essensielt for å oppnå bærekraftsmålene og Etisk handel ...

Varamedlemmer

Vegard Grøslie Wennesland

Vegard Grøslie Wennesland

Rådgiver, Fellesforbundet

«Arbeidstakerrettigheter og retten til å organisere seg er viktig for å sikre anstendige forhold på arbeidsplassen. Gjennom IEH håper og tror vi at vi kan bidra til at norske virksomheter øker sin bevissthet om nettopp disse forholdene.»

Bengt Herning

Bengt Herning

Direktør, Byggevarehandel/Bygg & Anlegg, Hovedorganisasjonen Virke

"Etisk handel er viktig for et godt samfunn. Dette oppnås best ved at etisk handel gir aktørene i markedet godt omdømme som igjen gir økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet. Da vil vi lykkes!"

Rita Bondeson Børke

Rita Bondeson Børke

HR-direktør, Mester Grønn

«Mester Grønn er en aktiv pådriver for rettferdig handel og arbeidsforhold i alle ledd av vår verdikjede».

Vivian Bentzen

Vivian Bentzen

Ansvarlig kvalitet og CSR Faghandel, Coop Norge Handel AS

"Gjennom nettverksbygging og samarbeid håper jeg vi sammen kan bidra til et enda større fokus på etisk handel".

Signe Odden

Forsvarets logistikkorganisasjon

Stian Lauritsen

Stian Lauritsen

Mediq Norge

"Med dialog, kunnskapsutveksling og økt bevissthet kan man gjøre mye for å påvirke verdikjeden i positiv retning. IEH er et viktig forum for oss i arbeidet rundt disse problemstillingene"

Magne Paulsrud

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver Initiativ for etisk handel (IEH), ansattrepresentant vara

"Min drivkraft og motivasjon har mennesker og miljø i sentrum. Respekt for dette er eneste farbare vei."

Valgkomité

Grete Solli

Grete Solli

Spesialrådgiver, miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst