Etisk handel Norge

Personvernerklæring for IEH

IEHs personvernerklæring er utformet i henhold til kravene i EUs personvernforordning GDPR.

I Initiativ for etisk handel (IEH) er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, (under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre), og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger knyttet til medlemskap i IEH, samarbeid, kurs og seminarer, innkjøp, informasjonsvirksomhet og andre aktiviteter relatert til IEHs formål. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos IEH.