Etisk handel Norge

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte om medlemskap, rådgivining eller andre store og små spørsmål. Dersom du allerede er medlem, finner du din kontaktperson på medlemssidene.

Besøks- og postadresse

Initiativ for etisk handel (IEH)
Hausmanns gt 19, 0182 Oslo
Norge

Kontakt oss:

Telefon: (+47) 21 09 04 90
E-post: info@etiskhandel.no


Sekretariatet

Heidi Furustøl

Heidi Furustøl

Daglig leder

Heidi Furustøl kommer fra jobben som generalsekretær i i KFUK-KFUM-speiderne. Heidi er utdannet statsviter fra London School of Economics og har hatt en rekke styreverv blant annet i Europabevegelsen og Transparency International Norge.

99 70 51 45

Reidun Blehr Lånkan

Reidun Blehr Lånkan

Seniorrådgiver

Reidun startet i IEH høsten 2014. Hun er utdannet pedagog og har i tillegg en master i menneskerettigheter fra UiO. Reidun kom til IEH fra Global, og har tidligere jobbet med utviklingssamarbeid og utviklingspolitiske spørsmål for flere norske NGOer.

99 60 95 93

Stine Foss

Stine Foss

Seniorrådgiver

Stine koordinerer IEHs medlemsoppfølging og utvikling. Foruten en Master of Communication, har hun et Postgraduate Certificate in Sustainable Value Chains from University of Cambridge. Stine startet i IEH i 2009.

95 92 91 90

Katrine Karlsen

Katrine Karlsen

Seniorrådgiver, internasjonale program

Katrine begynte i IEH høsten 2013. Hun kommer fra Eurosko hvor hun har jobbet som innkjøper og utviklet bedriftens CSR-strategier. Hun har en Bachelor i Management fra University of the Arts London, i tillegg til freds- og konfliktstudier fra India.

45 28 25 39

Henrik Mollatt

Henrik Mollatt

Seniorrådgiver

Ansvarlig medlemsrekruttering og IEHs miljøarbeid. Tidligere erfaring: Unilever, Regnskogfondet og Handikapforbundet. Utdannelse: MSc i Markedsføring fra BI/NMH, psykologi og utviklingsstudier fra UiO og Sustainable Value Chains fra Cambridge.

90 98 33 01

Magne Paulsrud

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver, offentlig sektor

Magne har vært i IEH siden 2007. Han er fagansvarlig for etiske krav i offentlige innkjøp, og en av landets fremste eksperter på feltet. Magne har en mastergrad i samfunnsgeografi, og har også studert økonomi, internasjonal markedsføring og russisk.

97 74 40 14

Ole Henning Sommerfelt

Ole Henning Sommerfelt

Seniorrådgiver

Ole Henning kom til IEH i 2007 og har hovedansvar for dagligvaresektoren ved siden av aktsomhetsprosjekter i leverandøkjeden og medlemsrapportering. Han har en master i fredsstudier i tillegg til sivilingeniørutdannelse.

97 68 99 15

Linn Aakvik

Linn Aakvik

Rådgiver

Linn kom til IEH høsten 2018 fra FLEX, en London-basert NGO som arbeider med forebygging av menneskehandel. Hun har tidligere arbeidet med kompetansebygging og etisk handel i BBC Worldwide. Linn har en mastergrad i migrasjonsstudier fra UCL i London.

40 46 67 87

Ane Nordin Løvå

Ane Nordin Løvå

Kontorleder

Ane kom til IEH i januar 2018. Hun har jobbet som kontorsjef ved Bjørknes privatskole, og er utdannet innen regnskap og revisjon ved HiHM.

93 23 52 60