Initiativ for etisk handel

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte om medlemskap, rådgivining eller andre store og små spørsmål. Dersom du allerede er medlem, finner du din kontaktperson på medlemssidene.

Besøks- og postadresse

Initiativ for etisk handel (IEH)
Hausmanns gt 19, 0182 Oslo
Norge

Kontakt oss:

Telefon: (+47) 21 09 04 90
E-post: info@etiskhandel.no


Sekretariatet

Heidi Furustøl

Heidi Furustøl

Daglig leder

Heidi Furustøl kommer fra jobben som generalsekretær i i KFUK-KFUM-speiderne. Heidi er utdannet statsviter fra London School of Economics og har hatt en rekke styreverv blant annet i Europabevegelsen og Transparency International Norge.

99 70 51 45

Stine Foss ( I barselpermisjon)

Stine Foss ( I barselpermisjon)

Seniorrådgiver

Stine kom til IEH i 2009 og har koordinert IEHs medlemsoppfølging og utvikling. Foruten en Master of Communication, har hun en bachelor i sosialantropologi, og har utdannelse innen menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og prosjektledelse.

95 92 91 90

Magne Paulsrud

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver, offentlig sektor

Magne har vært i IEH siden 2007. Han er fagansvarlig for etiske krav i offentlige innkjøp, og en av landets fremste eksperter på feltet. Magne har en mastergrad i samfunnsgeografi, og har også studert økonomi, internasjonal markedsføring og russisk.

97 74 40 14

Ole Henning Sommerfelt

Ole Henning Sommerfelt

Seniorrådgiver, verktøyutvikling og rapportering

Ole Henning kom til IEH i 2007 og har hovedansvar for dagligvaresektoren ved siden av rapportering og risikostyringsdatabasen SHAREX. Han har en master i fredsstudier i tillegg til sivilingeniørutdannelse.

97 68 99 15

Henrik Mollatt

Henrik Mollatt

Seniorrådgiver, medlemsservice

Henrik Mollatt kom til IEH i 2008 og er rekrutteringsansvarlig. Han har tidligere erfaring fra Unilever, Regnskogfondet og Norges Handikapforbund. Han har en Mastergrad i Markedsføring fra BI (NMH), samt psykologi og utviklingsstudier fra UiO.

90 98 33 01

Katrine Karlsen

Katrine Karlsen

Seniorrådgiver, internasjonale program

Katrine begynte i IEH høsten 2013. Hun kommer fra Eurosko hvor hun har jobbet som innkjøper og utviklet bedriftens CSR-strategier. Hun har en Bachelor i Management fra University of the Arts London, i tillegg til freds- og konfliktstudier fra India.

45 28 25 39

Karoline Bakka Hjertø

Karoline Bakka Hjertø

Seniorrådgiver

Karoline kom til IEH høsten 2014. Hun har bla. jobbet med menneskerettigheter, politikk, entreprenørskap, administrasjon og ledelse, innen fagbevegelse og næringsliv. Hun er siviløkonom fra NHH og har diverse samfunnsfag fra UiO og UC Berkeley.

99 22 73 03

Ane Nordin Løvå

Ane Nordin Løvå

Kontorleder

Ane kom til IEH i januar 2018. Hun har jobbet som kontorsjef ved Bjørknes privatskole, og er utdannet innen økonomi og administrasjon ved HiHM.

93 23 52 60

Reidun Blehr Lånkan

Reidun Blehr Lånkan

Seniorrådgiver

Reidun startet i IEH høsten 2014. Hun er utdannet pedagog og har i tillegg en master i menneskerettigheter fra UiO. Reidun kom til IEH fra Global, og har tidligere jobbet med utviklingssamarbeid og utviklingspolitiske spørsmål for flere norske NGOer.

99 60 95 93

Marcus Borley

Marcus Borley

Seniorrådgiver

Marcus er engasjert som seniorrådgiver og tar over Stine Foss sin rolle mens hun er i permisjon. Marcus er kjent for mange medlemmer, både som tidligere ansatt (seniorrådgiver fra 2012-2014) og som frilanskonsulent. Han har en master i Management fra...

90 54 10 54

Ole Sevrin Halvorsen

Ole Sevrin Halvorsen

Kontormedarbeider, kurs og administrasjon

Ole begynte i IEH oktober 2015. Han studerer Internasjonale Studier på Universitetet i Oslo, og har tidligere studert kommunikasjon ved Universitetet i Agder.

92 61 63 04