Etisk handel Norge

Medlemskap - offentlig sektor

Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. IEH har mange medlemmer fra offentlig sektor, med offentlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner.

IEH har lang erfaring med å jobbe med offentlige oppdragsgivere, i tillegg til å jobbe i brytningspunktet mellom offentlig og privat sektor. Dette har gjort oss i stand til å utvikle et omfattende kurstilbud, en rekke ressurser og verktøy, samt god veiledning i anskaffelsesprosessen.

KOMPETANSE OG NETTVERK

IEHs har et opplæringsprogram for offentlig sektor. Programmet består av:

1) Introduksjon til hvordan du som offentlig oppdragsgiver kan levere på §5 i ny lov om offentlig anskaffelser (LOA)

2) Risikostyring og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser (jfr. §5 i ny LOA)

3) Kontraktsoppfølging av etiske krav,

4) Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel og

5) Evaluering av kvalifikasjonskrav for etisk handel.

Vi kommer også til medlemmer og holder kurs. Det må medlemmet betale for. Medlemmer i off. sektor kan også delta på kurs for medlemsbedrifter.

I tillegg arrangerer vi nettverksforum (kun for medlemmer) der vi tar opp og diskuterer ulike temaer, erfaringer, spesielle utfordringer, god praksis, etc.

RESSURSER, VERKTØY, RÅDGIVNING

Vi har utviklet flere verktøy og ressurser som medlemmer bruker i anskaffelsesprosessen:

  • Mal for risikoanalyse i planleggingsfasen
  • Kontraktskrav for etisk handel (felles kontraktskrav med Difi)
  • Mal for kvalifikasjonskrav for etisk handel med tilhørende støtteverktøy
  • Egenrapporteringsskjema for oppfølging i kontraktsfasen med tilhørende støtteverktøy
  • Med ny§5 vil verktøy og ressurser oppdateres, i tillegg vil nye utvikles
  • Verktøy og ressurser er for medlemmer.

VEILEDNING

IEHs veiledning er kanskje det som er mest verdifullt for medlemmer. Vi gir konkret rådgivning til anskaffelsesprosessen, det være seg arbeidet med kvalifikasjonskrav, vurdering av egenrapporteringsskjema, eller annet.

MEDLEMSKAP

Be gjerne om referanse på hva det innebærer å være medlem. Se vår medlemsliste eller spør oss om kontaktopplysninger.

For mer informasjon - klikk her.