Etisk handel Norge

Ressurser og verktøy i anskaffelsesprosessen

IEH er landets fremste ressurs- og kompetansesenter på etiske krav i offentlige anskaffelser. Som eneste i landet tilbyr IEH individuell rådgivning for en systematisk og målrettet implementering av slike krav i anskaffelsesprosessen. IEH har utviklet en ressurseffektiv metode og tilbyr konkrete og spissede verktøy, ressurser, workshops, kurs og annen støtte.

Å stille etiske krav er enkelt. Gjør en risikovurdering av det som skal anskaffes, resten er copy - paste. Oppfølging av kravene er mer krevende, men fullt mulig. Det er våre medlemmer bevis på. Stikkord er helhetlig tilnærming og systematisk og målrettet oppfølging. Da blir det også ressurseffektivt.

IEH har fulgt utviklingen siden 2007 og vet godt hvor skoen trykker. Innkjøpere trenger konkrete råd, ikke mer veiledning. De vil vite hvor "kommaet" skal stå. Derfor har vi utviklet en konkret metode for oppfølging av krav i ulike faser av anskaffelsesprosessen. Dermed blir det også mulig, både for oppdragsgiver og leverandør, og forholde seg konkret til kravene.

Under er informasjon om veiledning, kurs, workshops, filmer, ressurser,  verktøy og nettverk. IEH-medlemmer har tilgang til alt pluss individuell rådgivning. En del er tilgjengelig også for ikke-medlemmer.

Ressurser og verktøy

Veileder

Veileder

Denne veilederen beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering – og oppfyllelse – av §5.

Les mer »

Rapportering og kommunikasjon

Rapportering og kommunikasjon

Rapportering og kommunikasjon handler om å redegjøre for virksomhetens arbeid for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden, blant annet gjennom anskaffelser.

Les mer »


Veileder

Veileder

Veileder

Denne veilederen beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering – og oppfyllelse – av §5.

Les mer »Veiledning for leverandører

Veiledning for leverandører

Veilederen ”Etisk handel i praksis” er utarbeidet av IEH, og er en kokebok i hvordan bedrifter kan jobbe målrettet og systematisk med etisk handel i leverabdørkjeden. Veilederen er på norsk og engelsk.

Gå til


Green Public Procurement in Practice

Green Public Procurement in Practice

Siden januar 2010 har Europa kommisjonen samlet eksempler på grønne offentlige anskaffelser (Greeen Public Procurment - GPP) i praksis for å illustrere hvordan Europeiske offentlige virksomheter anskaffet "grønne tilbud" på en god måte og tilby veil...

Gå til

Filmer

Verifying social standards in public procurement.

Verifying social standards in public procurement.

Dette er en film om god praksis. Her ser du hvordan små og store offentlige virksomheter i Nederland, Spania, Sverige og Tyskland jobber konkret med etiske krav i innkjøp. Filmen viser at det finnes flere veier til ”Rom”.

Gå til

The Human Cost of Healthcare

The Human Cost of Healthcare

”The human cost of healthcare” illustrere på svært god måte, for leverandører og offentlige virksomheter, hvorfor det er viktig, nødvendig og lønnsomt å stille etiske krav i offentig innkjøp.

Gå til

Vita rockar - till vilket pris?

Vita rockar - till vilket pris?

”Vita rockar - till vilket pris?”, filmen fra 2007, som for alvor skapte debatt om offentlig innkjøp i Sverige. Filmen var også en katalysator for hvordan helsesektoren, hos naboen i øst og her hjemme, har tatt etisk handel på alvor.

Gå til