Etisk handel Norge

Anskaffelsesprisen 2017

Anskaffelsesprisen 2017

Er din virksomhet årets vinner av anskaffelsesprisen? Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen i regi av Difi den 23. november. Initiativ for etisk handel (IEH) sitter i juryen.

Les mer »


Går sakte, sakte fremover

Går sakte, sakte fremover

Med museskritt blir offentlige oppdragsgivere bedre på å stille etiske krav og å følge opp sine anskaffelser, slik leverandørene ser det. Det viser en ny stikkprøve IEH og Anbud 365 har foretatt blant leverandører som er medlemmer i IEH.

Les mer »Ny og innovativ veileder fra IEH

Ny og innovativ veileder fra IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer nå en ny veileder og nye verktøy for risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser. Tirsdag 27. juni presenteres veilederen.

Les mer »
Resultater fra undersøkelse om etiske krav

Resultater fra undersøkelse om etiske krav

En stikkprøve–undersøkelse som Initiativ for etisk handel (IEH) og Anbud 365 nettopp har gjort, viser at det offentlige i sine innkjøp må heve seg betraktelig for å etterleve de nye kravene til «egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskeretti...

Les mer »


Vi sjekker status for etisk handel

Vi sjekker status for etisk handel

1.januar 2017 implementeres ny lov om offentlige anskaffelser. Da blir det et «skal-krav» for offentlige innkjøpere å ta hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Sammen med Anbud 365 går vi nå ut for å sjekk...

Les mer »Krav som ingen kan innfri

Krav som ingen kan innfri

Det ligge gode intensjoner bak når offentlige oppdragsgivere stiller krav til sine leverandører om etterlevelse av grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Verre er det når oppdragsgiver krever garantier.

Les mer »

Krav til etisk handel i offentlig innkjøp i Sverige

I juni i år vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. §5 i den nye loven pålegger offentlige oppdragsgivere å stille krav til etisk handel i risikoanskaffelser – og å følge opp kravene. På samme tid – i juni - la den svenske regjeringen fr...

Les mer »

Fra lov til praksis

I juni vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. §5 i den nye loven pålegger oppdragsgivere å vurdere risikoen for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Les mer »

Etikkloven i praksis

Etikkloven i praksis

Mandag 6. juni ble forslaget til den nye etikkloven, fremstilt av KrF, Sp og MdG, støttet av familie- og kulturkomiteen. Loven skal etter planen behandles i Stortinget den 13.juni. I innstillingen poengterer barne- og likestillingsminister, Solveig...

Les mer »

Bedre anskaffelser, også for arbeidere og miljø?

Bedre anskaffelser, også for arbeidere og miljø?

Onsdag 17. juni var det høringsfrist på forslag til nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Blir det som regjeringen foreslår, vil det være et stort og viktig skritt, forhåpentligvis også for arbeidere og miljø i globale leverandørkjeder.

Les mer »

Kritikk mot IT-anskaffelser

Kritikk mot IT-anskaffelser

Svenske kommuner bryter regler for etisk handel ved at de kjøper pc-er fra fabrikker som har fått avdekket grove brudd på arbeids- og menneskerettighetene. – Ingen grunn til å tro annet enn at dette også skjer i Norge, mener IEH.

Les mer »


Entydig budskap

Entydig budskap

Budskapet fra fagbevegelsen, arbeidsgivere, bedrifter, sivilsamfunn og IEH kunne ikke vært tydeligere under Næringskomiteens høring om etikk i offentlige anskaffelser på Stortinget i går.

Les mer »


Tydeligere regelverk fra Mæland?

Tydeligere regelverk fra Mæland?

I januar i år fremla SV et representantforslag i Stortinget om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold. IEH tolker uttalelsen fra Monica Mæland svært positivt.

Les mer »

Tydelig lov, ikke bare moral

Tydelig lov, ikke bare moral

Hva tenker næringsminister Monica Mæland rundt det å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser? Debattinnlegget sto på trykk i avisen Vårt Land torsdag 15. januar.

Les mer »

IEHs årsrapprt for 2012

IEHs årsrapprt for 2012

Initiativ for Etisk Handels årsrapport "Oppmerksomhet skaper kunnskap - kunnskap skaper handling" ble lansert på årsmøtet 24.april. Her kan den leses i sin helhet.

Les mer »

Human Rights Due Diligence - i praksis

Human Rights Due Diligence - i praksis

24.april lanserte IEH en veileder om human rights due diligence. Veilederen beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »


Ny giv hos matgigant

Ny giv hos matgigant

REMA 1000 har gjennom 2012 gjort store endringer i arbeidet med etisk handel. Fokus på forankring av arbeidet internt og blant leverandørene har vært viktig.

Les mer »IEHs metode

IEHs metode

Medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) gir ingen garanti mot barnearbeid, tvangsarbeid eller andre brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Les mer »Vilje til å handle etisk

Vilje til å handle etisk

Et flertall av innkjøperne ønsker å handle etisk. Likevel er det få som vektlegger etiske kriterier når leverandør velges.Dermed er det ikke utenkelig at kaffekoppene i kantina er laget av barn.

Les mer »IEH på lobbytur til Brussel

IEH på lobbytur til Brussel

IEH var en av initiativtaker til opprettelsen av EWG. I mai drar gruppen til Brussel for å lobbe for etisk handel i offentlig innkjøp. - Ikke særlig sexy kanskje, men uhyre viktig, sier Magne Paulsrud, seniorrådgiver i IEH.

Les mer »


Innkjøpspraksis forverrer arbeidsforholdene

Innkjøpspraksis forverrer arbeidsforholdene

Årsmøte til Initiativ for etisk handel (IEH) står for døren og årets fokus er forretningspraksis. IEH legger fram en ny undersøkelse om forretningspraksis sett fra leverandørenes synspunkt. I tillegg kåres årets etiske ildsjel 2012

Les mer »

Mulighetenes konferanse

Mulighetenes konferanse

Mulighetene er der, nå må offentlig sektor gripe dem. Det kom fram på konferansen «Etiske krav i offentlige anskaffelser: Utfordringer, muligheter og veien videre» i regi av Initiativ for etisk handel (IEH) på Litteraturhuset.

Les mer »

Historisk milepæl

Historisk milepæl

Helse Sør-Øst skal inngå rammeavtaler på kirurgiske instrumenter til bruk på sykehusene i hele regionen. Helseforetaket tar for førtste gang i bruk kvalifikasjonskrav knyttet til etisk handel. Et stort og viktig skritt i riktig retning, mener Initiat...

Les mer »


Etisk helsehandel for milliarder

Etisk helsehandel for milliarder

Helse Midt-Norge ønsker å sette etikken i høysetet når de skal gjøre innkjøp i framtida.For å få til det mener Gunnar Bovim, administrerende direktør i Helse Midt at medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) er helt avgjørende.

Les mer »


Helse-Norge tar sin innkjøpsmakt alvorlig

Helse-Norge tar sin innkjøpsmakt alvorlig

Ved å styrke innkjøpskompetansen og oppfølgingen av hele anskaffelsesprosessen i våre regionale anskaffelser, sparer Helse Sør-Øst ikke bare 300 millioner kroner i året: Vi har også en kvalitetssikring av innkjøpene i flere dimensjoner, skriver Stein...

Les mer »


Forvirrende fra Regjeringen

Forvirrende fra Regjeringen

Statsråd Audun Lysbakken har sagt at offentlig innkjøp skal brukes som en etikk-drivkraft. Statssekretæren i et annet departement sa før sommeren at innkjøpere ikke bør pålegges å stille etiske krav. Forvirrende, mener Initiativ for etisk handel (IEH...

Les mer »

Regelverk gått ut på dato

Regelverk gått ut på dato

Regelverket for offentlige anskaffelser er utformet på en måte som gjør det både vanskelig og hindrer offentlige virksomheter å kjøpe varer produsert under anstendige forhold. EU-kommisjonen erkjenner at regelverket er gått ut på dato og har bedt om ...

Les mer »Og vinneren er; Grete Solli, Helse Sør-Øst

Og vinneren er; Grete Solli, Helse Sør-Øst

Juryen var enstemmig; Grete Solli fra Helse Sør-Øst er årets etiske ildsjel 2011. Årets ildsjel har en sterk og klar stemme i offentlig sektor når det gjelder etisk handel. Hun er genuint engasjert og har bidratt vesentlig til at hele Helse-Norge med...

Les mer »

Vi kan skape endring

Vi kan skape endring

Visste du at halvparten av de medisiner som lages i verden, kommer fra fabrikker i India og Kina? Dette skriver Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF på bloggen sin.

Les mer »

Staten går i riktig retning

Staten går i riktig retning

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterte i forrige uke den nye eierskapsmeldingen, ”Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi”. Initiativ for etisk handel(IEH) ser positivt på at samfunnsansvar er vesentlig tydeligere ti...

Les mer »

Vilje i offentlig sektor

Vilje i offentlig sektor

Det er mye god vilje og stor interesse for å stille etiske krav i offentlig sektor. Det kom tydelig fram da Initiativ for etisk handel (IEH) arrangerte nettverksmøte om oppfølging av etiske krav.

Les mer »

Mye god vilje i offentlig sektor

Mye god vilje i offentlig sektor

Det er mye god vilje og stor interesse for å stille etiske krav i offentlig sektor. Det kom tydelig fram da Initiativ for etisk handel IEH arrangerte nettverksmøte om oppfølging av etiske krav.

Les mer »

Stavanger tar ansvar

Stavanger tar ansvar

Stavanger kommune stilte etiske krav i et steininnkjøp, og fulgte opp med kontroll av arbeidsforhold hos underleverandørens produsent i India. Nå ber kommunen leverandørene samarbeide om forbedringstiltak.

Les mer »

Etikkpris til Helse Sør-Øst

Etikkpris til Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst ble torsdag tildelt Norges første pris for å fremme etisk handel i offentlig sektor. - Helse Sør-Øst har rett og slett bestemt seg for at dette er viktig. De omsetter ord til praktisk handling der få har gått før dem. Vi håper prisen mo...

Les mer »

Still krav til samfunnsansvar i statlige virksomheter

Still krav til samfunnsansvar i statlige virksomheter

Næringsminister Trond Giske har varslet at regjeringen er i gang med en ny stortingsmelding om statlig eierskap. Som et minimum må regjeringen sørge for at norske myndigheter stiller samme krav til statseide virksomheter som til det private næringsli...

Les mer »

Helse Sør-Øst får skryt

Helse Sør-Øst får skryt

I løpet av to år har Helse Sør-Øst gått fra å være versting til å bli et forbilde i kampen mot barne- og tvangsarbeid, skriver Dagsavisen.

Gå til