Initiativ for etisk handel

IEH-medlemmers årsrapportering for 2016

Alle IEH-medlemmer som er innmeldt i 2016 eller tidligere, er forpliktet til å rapportere til IEH. Fristen for innsending er fredag 17. februar.

Rapporteringen er et verktøy for virksomheter til å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluere egen innsats. IEH mener mer åpenhet og innsyn i hvordan bedrifter konkret går frem for å fremme anstendige arbeidsforhold der deres varer blir laget, er nødvendig. Først og fremst for å forbedre arbeids­forhold, men også for å motivere flere bedrifter til å gjøre det samme - og for å vekke forbrukernes interesse.

Offentlig tilgjengelig

Alle IEHs medlemmer rapporterer åpent. Medlemmenes rapporter vil bli offentlig tilgjengelig og alle IEHs medlemmer vil få tilbakemelding på årsrapporten om etisk handel med konkrete innspill til videre fremdrift.

Nye medlemmer (2016) kan velge å unndra sin rapport fra offentligheten første år som medlem. 

Tydeligere relevans

IEH lanserte ny mal for medlemsrapportering for tre år siden. Sammenlignet med tidligere, har malen blitt mer fokusert for å kunne gi et tydeligere bilde av forbedringsarbeidet. Den tar høyde for utviklingen i internasjonale rammeverk og krav til CSR-rapportering i norsk regnskapslovgivning. Den har også fått forbedret design. 

Tilrettelegging

For å gjøre rapporteringen lettere, har IEH overført en del av svarene fra fjorårets rapport til rapporteringsskjemaet for 2016. Dette inkluderer indikatortall for tidligere år og en del spørsmål om virksomhetenes generelle tilnærming i etisk handel arbeidet. 

På medlemssidene kan medlemmer laste ned andre medlemmers rapporter. Det kan være nyttig å ta en kikk på andres rapporter for å få tips til mål og aktiviteter for 2017. På medlemssidene finner dere også alle rapporteringsskjemaer i redigerbare versjoner. Rapportene er også tilgjengelig for bestilling på våre åpne sider.

Fristen for innsending er fredag 17. februar.
For spørsmål vedrørende rapportering, kontakt:

Ole Henning Sommerfelt
Seniorrådgiver, verktøy utvikling og rapportering
Tlf: 21 09 04 94