Etisk handel Norge

IEH-medlemmers årsrapportering

Alle IEH-medlemmer er forpliktet til å rapportere til IEH. Fristen for innsending settes til en dato medio februar hvert år.

Rapporteringen er et verktøy for virksomheter til å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluere egen innsats. IEH mener mer åpenhet og innsyn i hvordan bedrifter konkret går frem for å fremme anstendige arbeidsforhold der deres varer blir laget, er nødvendig. Først og fremst for å forbedre arbeids­forhold, men også for å motivere flere bedrifter til å gjøre det samme - og for å vekke forbrukernes interesse.

Offentlig tilgjengelig

Alle IEHs medlemmer rapporterer åpent. Og blir offentliggjort til IEHs årsmøte. Medlemmenes rapporter vil bli offentlig tilgjengelig og alle IEHs medlemmer vil få tilbakemelding på årsrapporten om etisk handel med konkrete innspill til videre fremdrift.

Nye medlemmer i rapporteringsåret kan velge å unndra sin rapport fra offentligheten første år som medlem. 

Medlemmer kan også velge å rapportere med GRI. Disse rapportene blir tilgjengeligjort på et senere tidspunkt.

Tilrettelegging

For å gjøre rapporteringen lettere, har IEH overført en del av svarene fra fjorårets rapport til rapporteringsskjemaet for rapporteringsåret. Dette inkluderer indikatortall for tidligere år og en del spørsmål om virksomhetenes generelle tilnærming i etisk handel arbeidet. 

På medlemssidene kan medlemmer laste ned andre medlemmers rapporter. Det kan være nyttig å ta en kikk på andres rapporter for å få tips til mål og aktiviteter for det kommende året. Rapportene er også tilgjengelig for bestilling for alle på våre åpne sider.

Fristen for innsending settes hvert år til en dato medio februar.
For spørsmål vedrørende rapportering, kontakt:

Ole Henning Sommerfelt
Seniorrådgiver, verktøy utvikling og rapportering
Tlf: 21 09 04 94