Etisk handel Norge

Medlemsforpliktelser

IEHs medlemmer forplikter seg til å jobbe aktivt for å realisere IEHs formål om å fremme og samarbeide for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Vi veileder og gir råd til våre medlemmer i forhold til deres progresjon med etisk handel og i deres møte med utfordringer i leverandørkjeden.

IEHs medlemsforpliktelser er:

  • Vedta etiske retningslinjer som er like omfattende som IEH sine*
  • Arbeide aktivt for at arbeids- og miljøforhold stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden.  Etisk handel er en kontinuerlig prosess som krever varig påvirkningsarbeid.
  • Medlemmer skal bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om etisk handel
  • Rapportere årlig til IEH om konkrete mål og aktiviteter, fremdrift og resultater av virksomhetens arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig.
  • Betale medlemskontingent

Medlemmer som grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser som medlem i IEH kan ekskluderes.

* Offentlige oppdragsgivere forplikter seg til å arbeide aktivt for samme mål innenfor det handlingsrommet loven til enhver tid tillater.