Etisk handel Norge

IEH gratulerer Moods of Norway

Moods of Norway kommer nå med en komplett lister over alle sine leverandører. Listen inngår i årets rapport til Initiativ for etisk handel (IEH). Moods tar et viktig skritt i riktig retning, mener IEH.

- Dette er flott. Når vi samtidig vet at Moods jobber seriøst med forbedringer i leverandørkjeden i tillegg til at de nå velger å gå ut med åpne lister, er det all grunn til å gi skryt, sier daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

Han understreker at det er en systematisk tilnærming til etisk handel som på sikt gir resultater.

- Moods meldte seg inn i IEH fordi de ønsket hjelp til å jobbe seriøst med forbedringer i sin leverandørkjede. IEH har hele tiden vært tydelige på at åpne leverandørlister alene ikke løser arbeidsforholdene hvis de ikke også er en del av et helhetlig arbeid for å ivareta arbeidstakerrettighetene hos produsentene.

 

Etiske retningslinjer

Moods of Norway samarbeider tett med Initiativ for etisk handel (IEH) for å sikre at selskapets leverandører driver sin virksomhet på en etisk forsvarlig måte.

- Barnearbeid og utnytting av rettighetsløse arbeidere i fattige land vil vi ikke ha noe av. Derfor må alle våre samarbeidspartnere og leverandører garantere at de følger våre etiske retningslinjer før vi inngår kontrakter. I fjor gjennomførte vi i tillegg over hundre fabrikkbesøk hvor vi kontrollerte at våre retningslinjer blir fulgt. Selv bestemora til Simen kan være stolt av oss, sier Nils Are Karstad Lysø, administrerende direktør i Moods of Norway.

- Vi jobber systematisk for å sikre at våre klær produseres i tråd med våre verdier. En komplett liste over alle leverandører inngår i årsrapporten til IEH som ferdigstilles denne måneden. Dersom noen ønsker å se oversikten allerede før den blir tilgjengelig via IEH sine nettsider, kan de gjerne kontakte oss nå, sier Lysø.

Full åpenhet

Moods of Norway har et sterkt fokus på etikk. Derfor legger selskapet stor vekt på å følge opp leverandører for å påse at de følger kontrakten når det gjelder arbeidsforhold blant sine ansatte.

- Åpne lister er en løpende vurdering. Allerede i fjor la vi ut navnet på de største leverandørene våre. I år vil vi offentliggjøre alle fabrikkene som en del av vår årlige rapportering til IEH, selv om dette ikke er uproblematisk i forhold til bekjempelse av piratkopiering. Vi ønsker full åpenhet rundt vår virksomhet og gjør det vi kan for at alle som går med glade Moods of Norway klær skal føle seg trygge på at klærne de bærer er produsert etter god etisk standard, sier Lysø.

Alle Moods leverandører har akseptert IEHs «Code of Conduct» eller etiske retningslinjer om man vil.

Press på bransjen

Det er ikke bare Moods of Norway som har merket presset fra blant annet miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH). Hele klesbransjen har kommet under et sterkt søkelys etter avsløringer om uverdige arbeidsforhold hos underleverandørene til blant annet H&M.

Onsdag 30. januar lanserte Framtiden i våre hender underskriftskampanjen «Vreng kleskjedene innsiden ut», en kampanje med mål om å presse kleskjeder som i dag ikke offentligjør sine leverandører til å åpne opp. FIVH mener det er viktig at uavhengige organisasjoner og journalister skal kunne sjekke arbeidsforholdene ved fabrikken. 

- Det er et skritt i riktig retning at Moods of Norway nå er villige til å gi innsyn på oppfordring. Det viser at kampanjen fungerer og at folks underskrifter betyr noe, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad

Hermstad understreker at Moods of Norway gjør dette av egen fri vilje, men etter det han oppfatter som sterkt press.

Åpne lister - et bidrag i riktig retning

I et innlegg på IEH og Virkes seminar nylig om nettopp åpenhet konkluderte dr.gradsstudent Jakob Utgård ved BI, med at åpne leverandørlister kan være et lite bidrag på vei mot bedre arbeidsforhold og at man sannsynligvis har overvurderer kostnadene ved dette.

- IEH er absolutt positive til mer åpenhet noe som bl.a. kommer til uttrykk i medlemmenes egenrapporteringsskjema til IEH der «…svært stor grad av åpenhet i forhold til problemområder, brudd på etiske krav og produsentlister» karakteriserer de beste i klassen når det gjelder åpenhet. Vi er glade for at Moods har tatt dette steget, men ser samtidig behovet for å innhente mer kunnskap om hvordan man sikrer at mer åpenhet bidrar til mest mulig forbedringer i arbeidsforhold i leverandørkjeden, avslutter Per N. Bondevik.