Initiativ for etisk handel

Bruk makten din!

Nå i førjulstida øker kjøpepresset. Det oppstår nærmest et press om å kjøpe flest mulig ting, skriver LO-sekretær Kristian Tangen i dagens utgave av Dagsavisen.

Vi kommer sikkert til å sette ny rekord i bruk av penger denne julen også. Før det hele tar av har vi muligheten til å ta noen valg.

Vi i Norge lever i vår egen virkelighet med svært lav arbeidsledighet og økende kjøpekraft. I de fleste andre land er situasjonen stikk motsatt. Mange varer er blitt mye billigere i løpet av de siste årene. På mange måter er det bra. Samtidig er det sånn at når noe er svært rimelig, er det noen som må ta konsekvensen av dette.

Det svenske dokumentarprogrammet «Kalla Fakta» avslørte nylig at Hennes & Mauritz‘ tekstilarbeidere i Kambodsja og Bangladesh arbeider under svært dårlige lønns- og arbeidsforhold. Hennes & Mauritz er nok ikke alene i så måte. I mye av tekstilbransjen, og i mange andre bransjer, finner vi de samme utfordringene: Fattige arbeidere i Asia jobber for luselønn for at vi skal kjøpe billige klær. Og norske forbrukere vil ha billigere og billigere varer. Når varene presses ned i pris hos oss, må de som produserer varen kutte kostnadene. Det kan føre til at lønningene til arbeiderne holdes veldig lave.

Vi norske forbrukere kan ta noen etiske valg. Som forbrukere har vi alle en mulighet til å bidra til en rettferdig handel som vil bekjempe verdens fattigdom. Blir vi mange nok som krever gode arbeidsvilkår for produsentene vil våre krav bli hørt.

Organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH) har mange kjente norske bedrifter som medlemmer. Dette er bedrifter som har tatt et standpunkt om etisk handel. De må stille krav til sine underleverandører om at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Ditt valg kan være å handle hos en av disse bedriftene. Da har du tatt ditt valg om å støtte etisk handel.

Bruk din forbrukermakt til å forandre verden!

Publisert i Dagsavisens papirutgave og på Dagsavisens debattsider 27.11.2012