Initiativ for etisk handel

Oversikt over IEHs kurs og IEH:Forum 2013

01. juni 2013 - 31. desember 2013
Tid og sted vil variere
IEH
Stine Foss
stine@etiskhandel.no
21090490

IEH arrangerer en rekke kurs og IEH:Forum høsten og vinteren 2013. Noen er kun for medlemmer av IEH, andre er åpne. Her kan du laste ned en oversikt.

IEH tilbyr en rekke kurs og seminarer for virksomheter i Norge i tillegg til at IEH arrangerer kurs for våre medlemmers leverandører i produsentland. Nederst på siden kan du laste ned en oversikt over IEH-kurs og IEH:Forum 2013. For påmelding og mer oppdatert informasjon, se våre kalender.

Av kurs og seminarer i 2013 tilbyr IEH bl.a  følgende:

  • Innføringskurs i etisk handel (åpent) på norsk og engelsk
  • Videregåendekurs i etisk handel (kun IEHs medlemmer)
  • Kurs i risikokartlegging med RAID (Risk Assessment Identification Database), (kun IEHs medlemmer)
  • Rapporteringskurs (kun IEHs medlemmer)
  • Kommunikasjonskurs (åpent)
  • Kurs for offentlig sektor (kun IEHs medlemmer)
  • Kurs for leverandører til offentlig sektor (åpent)
  • IEH: Forum om aktuelle tema, som miljø, LRN, innkjøpspraksis og etisk handel (som regel åpent, se mer informasjon om hvert seminar)
  • Kurs i produsentland (kun for leverandører til IEHs medlemmer)

Oppdatert informasjon finner du på våre nettsider.