Initiativ for etisk handel

På vei mot bedre tider?

Magne Paulsrud fra IEH er i Malmø på Europas største konferanse for bærekraftige innkjøp. Her kan du lese bloggen hans.

Det er tid for EcoProcura 2012. Konferansen arrangeres av ICLEI – Local Governments for Sustainability, og er Europas største konferanse for bærekraftig innkjøp. Jeg er her for å lære og å diskutere. Jeg skal også lede en av rundebordsdiskusjonene med tema: ”A systematic approach for follow-up on ethical contractual clauses in public procurement”. Dette kan IEH mye om.

Det skjer mye spennende i offentlig innkjøp i Europa. Revideringen av EUs innkjøpsdirektiver er definitivt et uttrykk for det. Det vises også gjennom stadig flere offentlige oppdragsgivere i Norge og Europa, som utfordrer et utdatert tankegods og regelverk. EU-dommen fra 10. mai 2012 om kjøp og drift av kaffe- og te-automater i regionen Noor Holland er et godt eksempel. IEH-medlem som tar i bruk etiske krav formulert som kvalifikasjonskrav er et annet.

Disse, og andre, har det til felles at de ønsker å ta samfunnsansvar, ikke bare innen miljø, men også innen etisk handel. I EU omtales samfunnsansvarlig innkjøp som Social Responsible Public Procurement, eller SRPP. I tillegg til miljø og ansvarlig produksjon, tar konseptet opp i seg sosiale forhold, som å få langtidsledige og personer med fysisk handikap i jobb.

IEHs fokus samfunnsansvar i leverandørkjeden. Siden 2007 har jeg møtt mange innkjøpere. Jeg vet a mange av disse ikke ønsker å anskaffe varer som er produsert under elendige arbeids- og miljøforhold. Ikke så mye forlangt, egentlig, men regelverket gjør det vanskelig. Derfor må det endres.

Det er flere grunner til det, men vårt hovedargument er at regleverket virker mot sin hensikt i anskaffelse av risikovarer. Konkurranse er bra, men den må være rettferdig og den må være ikke-diskriminerende, slik regelverket foreskriver. Men det er nettopp det som skjer når det som viser seg å være useriøse leverandører vinner kontrakter, fordi de tilbyr lavest pris, som enn så lenge er det eneste saliggjørende i anbudskonkurranser. Resultatet er at seriøse leverandører skvises ut, og det var vel ikke meningen? Oppdragsgiver må utstyres med verktøy som gjør det mulig å forhindre useriøse aktører fra å delta i anbudskonkurranser. Det vil styrke prinsippet om likebehandling og ikke-diskriminering.

Mens vi venter på egne myndigheter og regelendring i EU må vi ta egne grep. Det har vi gjort, og til stor interesse i inn og utland. I samarbeid med et av våre medlemmer og juridisk ekspertise har vi utformet et kvalifikasjonskrav. Kravet er anvendt i anskaffelse av et typisk høyrisikoprodukt. Når vi ser på erfaringene så langt, kan vi langt på vei konkludere med at kravet virker etter hensikten. Leverandører som ikke er på et minimumsnivå hva gjelder etisk handel (kravet er ikke strengt formulert), diskvalifiseres fra konkurransen. Kravet virker også på den måten at leverandører tar grep om egen leverandørkjede. Kort sagt: Erfaringene er gode og et tilsvarende krav vil anvendes igjen.

På EcoProcura 2012 er utviklingen i regelverket et sentralt tema. I hvilken retning går EU? Når jeg ser de store linjene, her hjemme og i Europa, er det vanskelig å tenke seg noe annet enn at EU vil åpne for en mer samfunnsansvarlig innkjøpspraksis. De mange og offensive initiativene, blant stadig flere oppdragsgivere, styrker antakelsen. IEH-medlemmer som Helseforetakene i Norge og Stavanger kommune er gode eksempler.

Selv om Framtiden i Våre Hender nylig gav myndighetene det glatte lag i rapporten ”Store ord – etikkfattig handling”, og selv om det går tregt, ufattelig tregt, ser jeg lyst på fremtiden. Jeg har store forventninger til konferansen og tror foredrag og personer vil inspirere og motivere. Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste for å spre entusiasme om mulighetene. Jeg tror nemlig vi har utviklet en god oppskrift - ”A systematic approach for follow-up on ethical contractual clauses in public procurement” - som innkjøpere i Europa kan lære av. Vi er tross alt landets ledende ressurssenter, og har litt og leve opp til.

 

Magne Paulsrud

Seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel