Etisk handel Norge

Veileder: Etisk handel i praksis

Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellom­store bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.

Denne veilederen er laget for deg som kjøper og selger varer i en eller annen form. Sannsynligvis er disse varene produsert i et land hvor arbeidskraften er billig. Land hvor arbeids­kraften er billig har ofte et fellestrekk: Arbeidslovgivningen kan være god på papiret, men myndighetenes kontroll med hvordan arbeidsgivere behandler sine ansatte er svak.

Veilederen er først og fremst skrevet for de som skal i gang med etisk handel, men vil også være et nyttig verktøy for mer erfarne bedrifter. Anbefalingene i veilederen er basert på mange års erfaring med etisk handel i Norge og internasjonalt.

Hvordan bruke veilederen?

Veilderen viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettetet med etisk handel i din leverandørkjede, enten du har direkte kontakt med produsenten eller handler via agent eller importør. Veilederen er bygget opp etter en modell og skisserer følgende aktiviteter:

  1. Forankre etisk handel i bedriften og hos leverandørene
  2. Kartlegge risiko og forbedringsmuligheter
  3. Tilpasse innkjøpspraksis
  4. Samarbeide om forbedringer
  5. Måle, rapportere og kommunisere

IEHs modell for arbeid med etisk handel gir din virksomhet en god oversikt over hvilke aktiviteter det er lurt å gjøre når i prosessen. Det er viktig å huske på at etisk handel er en kontinuerlig prosess med aktiviteter som overlapper hverandre og må gjentas. 

Denne veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Veilederen har også tilhørende nettsider http://www.etiskhandel.no/Veileder/index.html. På disse nettsidene finner du ressurser og verktøy referert til i veilederen. Du vil også finne de samme ressursene på våre nettsider som du er på nå.