Initiativ for etisk handel

Det føles litt ubehagelig

Det høres kanskje rart ut, men det er lov å importere, selge og kjøpe varer som er produsert under uforsvarlige forhold, for eksempel av barn eller under tvang.

 Det kan være ubehagelig å tenke på at vi som forbrukere, bedrifter, organisasjoner eller offentlige virksomheter bidrar til å opprettholde strukturer, som minner om forholdene under industrialiseringen av Europa.

Vi hadde ikke akseptert det i Norge, Sverige eller Finland (selv om har våre skandaler her til lands også).

Men hva med Tyrkia, Kina, India, Bangladesh, Pakistan? Er det lettere å lukke øyene for brudd på arbeidstakerettigheter i disse landene? Det spiller selvfølgelig ingen rolle hvor varene kommer fra.

Initiativ for etisk handel (IEH) ønsker endring, og vi mener at offentlig sektor kan spille en betydelig rolle ved å implementere en innkjøpspraksis som fremmer anstendige arbeidsforhold.

 Offentlig sektor er ”verdens største kunde” av varer og tjenester. I Norge utgjør offentlig innkjøp omlag 15 % av BNP, for Europa er det 18 %, eller flere tusen milliarder. Ja, du leste riktig. Slike summer representerer stor innkjøpsmakt og like viktig, et stort ansvar om forsvarlig forvaltning.

Offentlig sektor kan flytte fjell!

Det viktigste offentlige virksomheter kan gjøre, er å stille etiske krav til sine leverandører.

Som et minimum bør kravene inkludere forbud motbarnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering, samt retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger.

Å stille krav er ikke nok, de må følges opp. IEH, Difi og andre aktører har utviklet krav og verktøy for oppfølging. Ta det i bruk. Det er gratis. På IEH’s nettsider finnes det flere andre verktøy og ressurser som oppdragsgivere og leverandører fritt kan ta i bruk. Det skorter altså ikke på hjelpemidler. Hvordan er det med viljen?