Etisk handel Norge

Typisk norsk å være naiv?

En undersøkelse fra Initiativ for etisk handel (IEH) viser at norske bedrifter ikke forstår risikoen for at varer de kjøper kan være laget under ulovlige eller uanstendige forhold.

En undersøkelse fra Initiativ for etisk handel (IEH) viser at syv av ti mener deres bedrift har anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Samtidig oppgir to av tre at de mangler oversikt over hvor varene de kjøper kommer fra.

- Det er flott at bedrifter synes samfunnsansvar er viktig, men handling er viktigere enn ord. Å ta samfunnsansvar handler helt enkelt om å velge mellom rett og galt. Ønsker man å levere varer produsert under lovlige forhold, må man ha oversikt over hvor varene man kjøper kommer fra, sier daglig leder Per N. Bondevik i IEH.

Norske bedrifter forstår ikke risikoen for at varer de kjøper fra lavkostland kan være laget under ulovlige og uanstendige forhold. IEH kom 2. februar 2011 med en enkel veileder for etisk handel i praksis. Veilederen er et gratis lavterskeltilbud for bedrifter som er nybegynnere i forhold til etisk handel. Den er finansiert av Utenriksdepartementet.

Solheim: Bare å sette i gang!

– Det er ikke mulig å få til utvikling uten en sterk stat, et aktivt sivilt samfunn og et blomstrende næringsliv. For at norsk næringsliv skal bidra på best mulig måte må vi gjøre det lett for dem å velge etiske løsninger. Denne veilederen er som en enkel kokebok, hvor alle kan følge oppskriften for etisk handel steg for steg. Da er det bare å sette i gang! sier utviklingsminister Erik Solheim.

Behov for mer kunnskap

Det finnes lite dokumentert kunnskap om hvordan norske bedrifter håndterer risiko for brudd på menneskerettigheter og miljøhensyn hos egne leverandører. Til tross for stigende oppmerksomhet fra media og norske myndigheter (f.eks. St.mld nr.10 2008-2009) mangler bedrifter kunnskap, veiledning og verktøy for å jobbe systematisk med samfunnsansvar i leverandørkjeden.

Få av bedriftene i undersøkelsen kan dokumentere at de jobber med å fremme respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn i global handel. IEH stiller spørsmål ved om bedriftsledere som mangler oversikt over egen leverandørkjede kan vite at det ikke forekommer brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i deres leverandørkjede og hvilken risiko de tar.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • Ni av ti norske bedriftsledere mener det er viktig med anstendige arbeids- og miljøforhold i tilvirkningen av egne produkter
  • Tre av fire mener det er liten risiko for at menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøhensyn ikke alltid blir ivaretatt
  • To av tre har mangelfull oversikt over leverandørkjeden
  • Tre av fem mangler retningslinjer som omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter eller miljøhensyn
  • Bedriftenes retningslinjer for etisk handel er ikke i tråd med internasjonale konvensjoner

Undersøkelsen er gjennomført blant små og mellomstore bedrifter, i samarbeid med Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge og HSH.

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Medlemskap er åpent for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som forplikter seg til å jobbe konkret med å fremme forbedringer av arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH har cirka 120 medlemmer, hvorav 75 prosent er bedrifter. 60 prosent av disse igjen er små og mellomstore bedrifter.

Undersøkelsen er gjennomført i oktober/november 2010, i samarbeid med Utenriksdepartementet, HSH og Innovasjon Norge.