Etisk handel Norge

Den etiske forbruker

En landsomfattende undersøkelse viser at kunnskapsnivået rundt etisk handel er sørgelig lavt. Etisk handel representerer et betydelig kunnskapshull hos forbrukerne.

Det er et sterkt ønske om veiledning og støtte til å ta etiske valg i hverdagen. Forventningene er høye til både næringslivet og til det offentlige.

Forbrukerne mener ansvaret for at varer er produsert under Daværende statssekretær Kirsti Bergstø lanserte undersøkelsen.anstendige forhold ligger hos næringslivet og hos myndighetene.

- 88 prosent mente etisk handel er bedriftenes ansvar, sa Erik Griffin da ha la fram resultatene av undersøkelsen i mai 2011.

Ønsker lover

Men hvordan kan næringslivet leve opp til krav fra forbrukere? Forbrukerne på sin side er positivt innstilt til lover som legger ansvar på produsenter og importører. Det er et sterkt ønske om lover som bidrar til å sikre forbrukeren mot uetiske varer og tjenester.

- De færreste har undersøkt eller vurdert om selskapet som produserer varene er ansvarlig for barnearbeid eller andre former for uforsvarlige arbeidsforhold. Det blir for komplisert. Og få opplever at de selv har noe ansvar for etisk handel. I tillegg antar de fleste at når det står så lite i mediene om etisk handel er det ikke noe stort problem, fortsatte Griffin.

Statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker at flere skal bli bevisst på at forbruk er et konkret virkemiddel til å skape solidaritet.

- For å unngå at etisk forbruk blir et tema for spesielt interesserte trenger vi engasjement. Ikke minst må næringslivet og offentlige myndigheter ta ansvar og engasjere seg dersom vi skal klare å få til en endring, sa Bergstø.

Medansvar

Daglig leder i IEH, Per N. Bondevik påpekte i sin presentasjon at resultatet av global handel er at varene norske bedrifter kjøper og selger ofte er produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det:

- Hvis varene din bedrift er avhengig av er laget av arbeidere som lider under slike forhold, har du et medansvar for å bidra til forbedringer. Først gjelder det å få en oversikt over hvor varene kommer fra. Det er ikke en agent i Tyskland som produserer varene dine, sa Bondevik.

Etisk handel er en krevende oppgave og det tar tid å tette de store skjevhetene i verdenVet dere hvor denne koppen kommer fra? Spurte Irene Gulbrandsen fra IEH-medlemmet Enor/Culina.

- Ingen av oss synes det er greit at unge jenter blir låst inne i små fabrikklokaler mens de syr t-skjortene våre. Ingen av oss ønsker å være likegyldige til at små barn blir tvunget ned i kobbergruver for å hente opp mineraler til våre mobiltelefoner. Ingen av oss mener det er rettferdig at fabrikkarbeidere må jobbe 100 timers uker for å klare å forsørge familien sin, sa statssekretæren engasjert.

 

Forbrukere legger ansvaret for etisk handel først og fremst på bedriftene som importerer varer og på myndighetene. Hele 88 prosent mener bedriftene har et ansvar, mens 78 prosent mener det er nasjonale myndigheter sitt ansvar. Og forbrukerne mener det absolutt er mulig å gjøre noe for både næringsliv og offentlig sektor. 72 prosent er også villig til å betale for det i form av at varene blir dyrere.

- Hva betyr så dette for næringslivet? Myndighetene har bred støtte fra forbrukerne på en streng lovgivning på området. Det finnes betalingsvilje for å slippe tvilen og bedrifter som ikke har kontroll på verdikjeden må stille seg spørsmål om konsekvensene av uetiske forhold i egen verdikjede. En betydelig andel av befolkningen forventer at det offentlige viser vei for det private innen etisk handel, sa Griffin.

Bergstø mener det er en selvfølge at de som tjener penger på t-skjorter, sjokolade og mobiltelefoner her i Norge har et særlig ansvar for å sikre at de som produserer ikke betaler med sin helse eller med miljøet der de bor. Samtidig har også myndighetene et stort ansvar understreket Bergstø.

Markedsmakt

- Det offentlige gjør innkjøp for nesten 400 milliarder årlig og har en markedsmakt som bør og kan benyttes til å skape endringer i verdik

jedene. Jeg tror et sterkere press fra offentlige innkjøpere vil bidra til å disiplinere leverandørene og skape bevegelse i arbeidet med bærekraftig produksjon av varer og tjenester.

Bergstø framhevet at regjeringen har arbeidet målrettet med å bygge en forståelse, skape bevissthet og styrke kompetansen i offentlige virksomheter. Mye takket være IEHs kompetanse på området.

- Initiativ for Etisk Handel, har i over ti år samlet bedrifter til kunnskapsutveksling og veiledning i hvordan man kan arbeide for anstendige arbeidsforhold i leveransekjeder. Dette arbeidet er svært viktig for å bygge opp kunnskap på feltet, og jeg håper enda flere benytter seg av deres kompetanse fremover.

- Etisk handel er ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil vurdere mulighetene for å pålegge offentlige innkjøpere å stille etiske krav til sine leverandører, gjennom regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeidet er i gang og vi vurderer å endre norsk regelverk.