Etisk handel Norge

Bedre forretningspraksis, bedre liv

FILM: Med denne filmen ønsker Initiativ for etisk handel (IEH) å øke bevisstheten om hvordan forhandlere, merkevarenavn og forretningspraksis påvirker forholdene i leverandørkjeden.

Selv om denne filmen primært forteller kinesiske leverandørers erfaringer, vil vi fremheve at produsenter i mange land og bransjer møter de samme utfordringene. Tiden det tar å produsere et produkt blir stadig kortere og er en av de grunnleggende årsakene til overdreven overtid blant arbeidere i globale leverandørkjeder. Videre gjør press fra forhandlere om reduserte priser det vanskelig for leverandører å betale en anstendig lønn til sine arbeidere. Målet med filmen er at den skal inspirere ansvarlige selskap til å komme i gang med etisk handel.