Initiativ for etisk handel

Kom i gang

En modell for å begynne etisk handel arbeidet. Én av fire filmer Initiativ for etisk handel (IEH) har laget for å hjelpe oss å forstå hva etisk handel innebærer.

Mange vegrer seg for å begynne å jobbe med etisk handel. Noen stikker hodet i sanden og håper at alt er i orden i egen leverandørkjede, uten å gjøre undersøkelser. Andre gir opp før de har begynt fordi de tar for gitt at de ikke har noen påvirkningskraft. Men det er slettes ikke vanskelig hvis du følger modellen i denne filmen.