Etisk handel Norge

Du kan gjøre en forskjell

FILM: Hva er egentlig etisk handel? Hvorfor skal vi bry oss? Og hvordan kan Initiativ for etisk handel (IEH) hjelpe dere til å ta ansvar i egne leverandørkjeder? Denne filmen er laget for å gjøre det enklere å ta ansvar.

Bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter møter stadig stigende forventninger fra kunder og andre interessenter om å ivareta anstendige arbeidsforhold og miljø i egen leverandørkjede. Som medlem i IEH kan du gjøre en forskjell.