Initiativ for etisk handel

Informasjon om IEHs online risikoanalyseverktøy SHAREX

SHAREX er et system for risikoanalyse og -styring av leverandører. Det tilbys eksklusivt til IEHs og DIEHs medlemmer som hjelp til aktsomhetsvurdering av globale leverandørkjeder.

Det støtter ivaretakelsen av bedriftenes ansvar for å respektere menneskerettigheter i virksomheter som man er knyttet til gjennom sin forretningsaktivitet.

Risikoanalyse består i å kartlegge og identifisere risiko og behov for forbedringer knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i egen leverandørkjede. Forbedringer oppnås gjennom oppfølging og samarbeid med leverandøren. Risikoanalyse gjøres på to nivåer:

  1. Overordnet risikokartlegging av leverandørkjeden. Identifiser leverandører og deres underleverandører og hvor varene produseres, og kartlegge iboende risiko basert på land, bransje og andre faktorer.

  2. Risikoanalyse av leverandører. Hent inn detaljert informasjon om risiko for brudd på arbeids- og miljøforhold ved hjelp av metoder som egenrapportering for leverandører, leverandørrevisjoner og dialog med ansattes representanter og lokale interessenter.


Basert på egenrapportering kalkulerer SHAREX risikoprofiler for den enkelte leverandør og forenkler analysearbeidet. SHAREX er et hjelpemiddel for å prioritere hvilke leverandører du skal følge opp grundigere. Funnene i egenrapporteringen generer automatisk forslag til forbedringstiltak. De inngår i en forbedringsplan som følges opp i systemet.

Medlemmer som ønsker å bruke system får tilgang etter å ha deltatt på et brukerkurs. Kursene arrangeres 3-4 ganger i året.

Fordeler med å benytte SHAREX:

  • Effektiv kartlegging av risiko hos leverandører på online system
  • Innebygde forbedringsforslag og forbedringsplan for å følge opp mangler

  • Tilrettelegger for nært samarbeid mellom bedrift og leverandør

  • Lav kostnad for medlemmer og gratis for leverandører

  • Kan bygges ut med andre moduler, f.eks. revisjonsmodul

  • Inneholder oversettelse av egenrapportering til kinesisk

SHAREX ligger SaaS-plattformen til Enablon, som er verdens ledende leverandør av bærekraftsoftware.

For mer informasjon last ned IEHs brosjyre om SHAREX


Som medlem i IEH får du også tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tillegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også arena for nettverk, kompetanse og erfaringsutveksling. Vi tilbyr kurs, seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.