Etisk handel Norge

Informasjon om Sedex

Sedex er en medlemsorganisasjon som tilbyr en web-basert database for deling av informasjon knyttet til arbeidsforhold hos produsenter.

IEH har en samarbeidsavtale med SEDEX, med et tilrettelagt tilbud for IEHs medlemmer. SEDEX er et internasjonalt onlinebasert system for deling av etiske og ansvarlige aspekter i leverandørkjeden.

Sedex ble etablert i 2002 og har hovedkontor i England. Blant Sedex’ medlemmer finner vi ulike aktører, men flertallet utgjøres av kunder i industrialiserte land (for eksempel store merkevareselskaper og aktører i dagligvaresektoren) og produsenter i utviklingsland og fremvoksende økonomier.

Sedex tilbyr en web‐basert database for lagring og deling av informasjon om arbeidsforhold, miljø og korrupsjon i leverandørkjeden. Hensikten er å spare ressurser forbundet med innhenting av informasjon om disse forholdene, både for produsent og kunde. Sedex-systemet har en modul for risikokartlegging som bedriftene kan benytte seg av.

Det er produsentene selv som gir sine kunder eksklusiv tilgang til informasjon om arbeidsforhold, miljø og korrupsjon hos produsentene. Informasjonen gjøres tilgjengelig i form av egenrapporteringsskjemaer, kartleggingsrapporter, forbedringsplaner og beskrivelser av gjennomførte forbedringstiltak. Produsentene og bedriftene må selv oppdatere sine firmaprofiler i Sedex. Bedriftsmedlemmer kan ikke se hverandres leverandørkjeder.

Sedex finansierer sin virksomhet gjennom medlemskontingenter. Sedex har ca. 400 medlemmer (per januar 2012) og inneholder data fra ca. 21.500 produsenter i 160 land. Utviklingen av Sedex har vært støttet av en gruppe bristiske bedrifter, hovedsakelig innenfor dagligvaresektoren. Les mer om Sedex.


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.