Initiativ for etisk handel

Local Resources Network

Local Resources Network er et nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som har forbedringer av arbeidsforhold som sin kjernekompetanse.

Organisasjonene, som utgjøres blant annet av frivillige organisasjoner, fagforeninger og uavhengige konsulentmiljøer, er samlet i den Local Resources Network database. I databasen har de opprettet egne profiler med informasjon om sin spisskompetanse knyttet til forbedringsarbeid. Ved å opprette egne profiler i databasen kan bedrifter få tilgang til nettverket av lokale organisasjonene og hjelp av disse i sitt forbedringsarbeid. I databasen finnes organisasjoner fra en rekke land, blant annet viktige produsentland i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika. IEH hjelper sine medlemmer med å finne relevante partnere ut fra behov.

De lokale organisasjonene har lang erfaring med å jobbe med forbedringer av arbeidsforhold og kan være din samarbeidspartner lokalt. De lokale organisasjonene i nettverket jobber blant annet med:

 • Karlegging av brudd på menneskerettigheter, sosiale og miljømessige forhold og rådgiving på aktsomhetsvurdering.
 • Fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger, uavhengige arbeidervalg.
 • Barne - og tvangsarbeid
 • Kommunikasjon, tilbakemeldingskanaler og klagemekanismer for arbeidere.
 • Personalstyring med fokus på arbeidere og arbeider-ledelse dialog.
 • Opplæringsprogrammer for arbeidere, ledelse i en rekke sektorer.
 • Produktivitets og forretningspraksis forbedringer med forbedringer for arbeidere som mål.
 • Akademisk og forskningsprosjekter
 • Utviklingsprosjekter og programmer

Medlemsfordeler:

 • Tilgang til en omfattende database med lokal ekspertise i over 60 land.
 • Et nettverk av lokale organisasjoner med detaljert kunnskap om landspesifikk informasjon og erfaringer med forbedringer av arbeidsforhold og etisk handel.
 • Tilgang til en «hub» av lokale nettverk og ressurser på etisk handel i forskjellige deler av verden.
 • Tilgang til landprofiler som beskriver situasjonen i land, identifiserer «due dillgence hot spots», kommer med anbefalinger om konkrete tiltak på hvordan bedrifter kan gå frem for å ta tak i spesifikke problemstillinger.

IEH har ansvaret for å vedlikeholde og drifte Local Resources Network sammen Ethical Trading Initiative – UK og Danske Initiativ for Etisk Handel. Sammen kvalitetssikrer vi de lokale fagmiljøene og tilrettelegger for samarbeid mellom partene.

Medlemskapsavgift

Det koster £150 (ca 1650 NOK) per år å være medlem av Local Resources Network for bedrifter.

Bli medlem ved å registrere deg her: http://localresourcesnetwork.net/register/organisation

 

Anbefaling fra brukere av Local Resources Network:

Beer Sten (Norge)

Fredrikstad-bedriften Beer Sten samarbeider med non-profit organisasjonen Business Trading Ethically (BTE) om forbedringer hos deres indiske steinleverandør. ”På kort tid har vi fått utrettet veldig mye, og både ledelsen og arbeiderne er direkte involvert i forbedringsarbeidet. Dette hadde ikke vært mulig uten BTE, som har solid kunnskap om kulturelle og sosiale forhold, i tillegg til at de behersker språket”, sier Monica Midtun Sander, daglig leder i Beer Sten. Monica fortsetter: ”Det begynte i 2007. BTE kartla arbeidsforholdene i steinbruddet og på fabrikkene til vår indiske leverandør. På bakgrunn av kartleggingen utarbeidet BTE en forbedringsplan som dannet grunnlaget for det videre arbeidet. Beer Sten er involvert i prosessen, men det er BTE som gjennomfører møter, workshops, opplæringen, osv. i samarbeid med vår indiske leverandør. Mye av forbedringsarbeidet har bestått i å få på plass gode systemer og rutiner for dokumentasjon, samt større fokus på HMS. Barnearbeid er ikke utbredt i indisk steinindustri, fordi det å jobbe med stein er tungt og krevende arbeid. Jeg kan trygt anbefale norske bedrifter å bruke lokal ekspertise. Vår erfaring er at kvaliteten på tjenestene deres er svært god. I tillegg er de langt rimeligere enn vestlige revisjonsselskaper,” avslutter hun.

Marks & Spencer (England)

Marks & Spencer has worked with local organisations for a range of different purposes, including carrying out in-depth worker interviews and supporting suppliers to resolve specific labour issues. Says Louise Nicholls, Head of Responsible Sourcing: “We have worked with local organisations in many different contexts and have been pleased with their professionalism and quality of output. "A good example was when we engaged a local organisation in the Philippines, which carried out a number of assessments and workshops for us in the accessories sector. We were really pleased with the results, which were both professional and detailed, and hope to continue the partnership. In Louise’s experience, it’s important to gather as much advance information as possible about a local organisation before any decision is made to work with them. "You need to fully understand what experience a local organisation has. Find out if they’ve done anything similar before. If they haven’t, can you give them any examples of reports, or other ways of showing what you are looking for? They may need a steer on what you expect.


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.