Etisk handel Norge

SustainabilityXchange

SustainabilityXchange er et gratis nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som har forbedringer av arbeidsforhold som sin kjernekompetanse. IEH og sine søsterorganisasjoner i England og Danmark har inngått et samarbeid med International Trade Center for vedlikehold og denne databasen.

Organisasjonene, som utgjøres blant annet av frivillige organisasjoner, fagforeninger og uavhengige konsulentmiljøer, er samlet i SustainabilityXchange databasen. I databasen finner du nesten 500 medlemmer med spisskompetanse knyttet til forbedringsarbeid. Ved å opprette egne profiler i databasen kan bedrifter få tilgang til nettverket av lokale organisasjonene og hjelp av disse i sitt forbedringsarbeid. I databasen finnes organisasjoner fra en rekke land, blant annet viktige produsentland i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika. IEH hjelper sine medlemmer med å finne relevante partnere ut fra behov.

De lokale organisasjonene har lang erfaring med å jobbe med forbedringer av arbeidsforhold og kan være din samarbeidspartner lokalt. De lokale organisasjonene i nettverket jobber blant annet med:

 • Karlegging av brudd på menneskerettigheter, sosiale og miljømessige forhold og rådgiving på aktsomhetsvurdering.
 • Fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger, uavhengige arbeidervalg.
 • Barne - og tvangsarbeid
 • Kommunikasjon, tilbakemeldingskanaler og klagemekanismer for arbeidere.
 • Personalstyring med fokus på arbeidere og arbeider-ledelse dialog.
 • Opplæringsprogrammer for arbeidere, ledelse i en rekke sektorer.
 • Produktivitets og forretningspraksis forbedringer med forbedringer for arbeidere som mål.
 • Akademisk og forskningsprosjekter
 • Utviklingsprosjekter og programmer

Medlemsfordeler:

 • Tilgang til en omfattende database med lokal ekspertise i over 60 land.
 • Et nettverk av lokale organisasjoner med detaljert kunnskap om landspesifikk informasjon og erfaringer med forbedringer av arbeidsforhold og etisk handel.
 • Tilgang til en «hub» av lokale nettverk og ressurser på etisk handel i forskjellige deler av verden.
 • Tilgang til landprofiler som beskriver situasjonen i land, identifiserer «due dillgence hot spots», kommer med anbefalinger om konkrete tiltak på hvordan bedrifter kan gå frem for å ta tak i spesifikke problemstillinger.

Bli medlem ved å registrere deg her: https://www.sustainabilityxchange.info/ 


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.