Etisk handel Norge

Kortfilm om innkjøpspraksis

FILM: Innkjøpsrutiner preget av korte leveringsfrister, hyppige ordreendringer, hardt prispress og sene betalinger får konskevenser for arbeiderne.

Lange og ubetalte overtidsøkter, nedprioritering av helse- og sikkerhet på arbeidsplassen, høy risiko for ulykker og forsinkelser i lønnsutbetalinger er dokumenterte effekter. Bedre innkjøpsplanlegging og faste betalingsrutiner kan bidra til bedre produksjonsforhold.

Denne kortfilmen tar opp forhold i Kina, men er relevant på tvers av bransjer og land.

 

http://vimeo.com/6865415