Etisk handel Norge

Eksempel på forbedringsplan

En forbedringsplan, eller corrective action plan (CAP) sier hva som må gjøres, når det skal gjøres og hvem som har ansvar for ulike oppgaver relatert til avvik fra bedriftens code of conduct.

En forbedringsplan utarbeides på grunnlag av informasjon du allerede har hentet inn, ved hjelp av egne observasjoner, egenrapporteringsskjemaer, bruk av eksterne eksperter eller andre metoder. Planleggingsarbeidet innebærer å bli enig med produsenten om hva som må gjøres, når det skal gjøres og hvem som har ansvaret for å følge opp ulike oppgaver.  Det er viktig at forbedringsplanen følges opp.

Nedenfor finner du eksempler på forbedringsplaner fra Varner gruppen og Eurosko gruppen.


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.