Etisk handel Norge

Hvordan IEH medlemmer rapporterer

Alle medlemmer i Initiativ for etisk handel (IEH) rapporterer åpent om mål, planer og resultater i arbeidet med å fremme bedre arbeidsforhold i egen leverandørkjede.

Kravet om offentlig medlemsrapportering ble vedtatt av IEHs årsmøte i 2004.  I 2010 ble det vedtatt å samle rapportene på IEHs nettsider, hvor de kan bestilles. Er du medlem i IEH kan du få tilgang på samtlige medlemmers rapporter og rapporterinsgskjemaer på IEHs medlemssider.

IEHs standardiserte rapporteringsmal, som alle medlemmer må følge, er laget for å etablere en mest mulig konkret beskrivelse av hvordan medlemmene følger opp arbeidsforhold og miljø hos sine leverandører. Rapporteringsmalen er tilpasset om det er en bedrift, organisasjon eller offentlig virksomhet som fyller den ut.

Hvorfor har IEH valgt å kreve slik rapportering fra medlemmene?

  • Konkret rapportering og dokumentasjon er nødvendig for å sikre fremdrift i arbeid med etisk handel.
  • Åpenhet om hva arbeidet med etisk handel går ut på, legger grunnlag for læring og tillit.  At bedrifter tør å snakke om risiko for brudd på menneskerettigheter og miljøskade, og hvordan de møter slike problemstillinger, er avgjørende for å etablere tillit, utvikle gode løsninger og oppnå forbedringer.
  • Medlemsrapportene danner grunnlaget for IEH-sekretariatets systematiske oppfølging av medlemsmassen, og er et viktig verktøy for å gjøre opp status for organisasjonens arbeid.

 

Ny mal for 2012

IEH har nå en ny og mer brukervennlig rapporteringsmal både på norsk og engelsk. Malen er blitt mer fokusert for å kunne gi et tydeligere bilde av forbedringsarbeidet samtidig som antall spørsmål er noe redusert. Den har også fått nytt design for å støtte intern og ekstern kommunikasjon om arbeidet med etisk handel.

I arbeidet med ny rapporteringsmal har vi tatt høyde for utviklingen i internasjonale rammeverk så som GRI og FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter. IEH-medlemmer har deltatt aktivt i utviklingen av malen og alle medlemmer har hatt den på høring.

Medlemmer kan velge om rapportenskal være offentlig tilgjengelig det første året de er medlem.


Aktiv bruk av arbeidet med etisk handel i kommunikasjon om selskapet

En rekke medlemmer bruker egne nettsider, YouTube, blogg og andre kanaler til å fortelle om hvordan og hvorfor de jobber med etisk handel.  Turtøyprodusenten Stormberg er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.