Etisk handel Norge

Norske arbeidsforhold til kinesisk pris?

Verden er langt fra perfekt. Rapportering om etisk handel dreier seg om å beskrive målsettinger og forbedringsprosjekter, men også om virkelighetsbeskrivelser og utfordringer.

Etter et drøyt tiår med etisk handel vet vi at åpenhet og debatt om hvilke løsninger som virker, er viktig for å drive feltet videre. Hjelper det å ha åpne leverandør-lister? Hva slags rapportering bør myndigheter legge opp til? Hva slags informasjontrenger forbrukere for å handle mer ansvarlig? Som et lite skritt på veien, har vi laget dette debatthefte, hvor ulike stemmer kommer til orde.

Det er et paradoks når kunder vil ha varer til kinesisk pris, og samtidig kreve at varene skal være laget under norske arbeidsvilkår.

IEH mener mer åpenhet og innsyn i hvordan bedrifter konkret går frem for å fremme anstendige arbeidsforhold der deres varer blir laget, er nødvendig. Først og fremst for å forbedre arbeids­forhold, men også for å motivere flere bedrifter til å gjøre det samme og for å vekke forbrukernes interesse.

I denne virkeligheten må bedrifter både vite selv og kunne vise andre at de ikke krenker andres rettigheter, mener FNs spesialrepresentant for næringsliv og menneskerettigheter, professor John Ruggie.

Medlemmer i Initiativ for etisk handel (IEH) rapporterer åpent, konkret og detaljert om arbeidet med å følge opp sitt ansvar for arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede.