Etisk handel Norge

Forbrukerombudets retningslinjer

De nordiske forbrukerombudene er blitt enige om å utgi en felles veiledning om bruk av etiske og miljømessige påstander eller utsagn i markedsføringen.

Rettleiing frå Forbrukarombodet om bruk av miljø- og etikkpåstander i marknadsføring er en veileder med formål om hindre at næringsdrivende villeder forbrukere. For at forbrukere skal kunne ta bevisste og informerte valg, er det viktig at bedrifter gir forbrukere riktig og rettledende informasjon om produktet og de etiske og miljømessige fortrinnene det har. Les mer om forbrukerombudet.


 

Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.