Etisk handel Norge

Mal for retningslinjer for etisk handel (CoC)

Retningslinjer for etisk handel, eller code of conduct som det gjerne kalles, uttrykker bedriftens målsettinger knyttet til etisk handel.

Ved å vedta retningslinjer for etisk handel(CoC) etablerer dere et verdigrunnlag for det arbeidet med etisk handel. Retningslinjene bygges på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Det er med andre ord internasjonal enighet om felles retningslinjer for arbeidslivet i hele verden. Eksempler på retningslinjer kan være; at barnearbeid ikke skal forekomme, at arbeiderne skal ha arbeidskontrakt, at leverandørene betaler arbeiderne en lønn det er mulig å leve av.

Her kan du laste ned mal for retningslinjer for etisk handel (code of conduct) på norsk . Malen inneholder "anbefalt tekst" og "obligatorisk tekst". Malen finnes på engelsk og kinesisk for IEH's medlemmer.

Obligatoriske punkter i IEHs medlememrs retninglinjer for etisk handel:

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
 3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
 4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
 5. Brutal behandling
 6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
 7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
 8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
 9. Regulære ansettelser
 10. Marginaliserte befolkningsgrupper
 11. Miljø
 12. Korrupsjon

Du bør også vurdere om det er flere krav som er relevante for dere og deres bransje, for eksemepl dyrvelferd og ledelssesystem og leverandør. Overnevnte punkter bør ha en klargjørende tekst.

For mer informasjon om hvert krav, se på IEHs medlemssider under fanen for Retningslinjer for etisk handel.

Retningslinjene bør også beskrive prinsippene for hvordan dere vil jobbe for å følge dem opp. For eksempel bør det være tydelig at dere ønsker forbedringer. For å sikre forankring er det viktig at retningslinjene vedtas av styret.


Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

For IEH-medlemmer: Logg inn på medlemssider.